Dodávateľ

RENAR SLOVAKIA, s.r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: RENAR SLOVAKIA, s.r.o.

IČO: 46088369

Adresa: Hraničná 16, Bratislava

Registračné číslo: 2020/4-PO-F2920

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 29. Apríl 2020

Záznam platný do: 29. Apríl 2023

Posledná zmena: 30. Apríl 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 42 245,83 EUR 11 11
2018 18 057,67 EUR 11 11
2019 12 300,50 EUR 5 5
2021 595,83 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 42 245,83 EUR 11 11
2018 18 057,67 EUR 11 11
2019 12 300,50 EUR 5 5
2021 595,83 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 1 994,00 1994.00 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 6 400,00 6400.00 EUR
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 1 5 600,00 5600.00 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 1 330,00 1330.00 EUR
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 1 9 000,00 9000.00 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 4 2 663,67 2663.67 EUR
IUVENTA 4 3 994,16 3994.16 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 4 2 045,00 2045.00 EUR
Bábkové divadlo v Košiciach 1 715,00 715.00 EUR
Štátny inštitút odborného vzdelávania 1 6 079,17 6079.17 EUR
Ústredie ľudovej umeleckej výroby 2 5 469,00 5469.00 EUR
Komorný folklórny súbor Szöttes - Szöttes Kamara Néptáncegyüttes 2 3 839,00 3839.00 EUR
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 2 1 695,83 1695.83 EUR
Centrum voľného času - Kalokagatia 1 22 375,00 22375.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Autobusová doprava Centrum voľného času - Kalokagatia 34 000,00 34000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Preprava 7 osôb mikrobusom dňa 11.04.2017 a 13.04.2017 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 310,00 310.0 EUR 2017 Služby Nie 1
osobná doprava Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 420,00 420.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Autobusová doprava Bratislava – Paríž – Lurdy – Nice - Bratislava Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 6 000,00 6000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Autobusová doprava Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 2 451,31 2451.31 EUR 2017 Služby Nie 1
Preprava osôb a krojov autobusom Maďarsko-Gyula Komorný folklórny súbor Szöttes - Szöttes Kamara Néptáncegyüttes 1 350,00 1350.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Nepravidelná preprava autobusom Ministerstvo financií Slovenskej republiky 14 400,00 14400.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Autobusová doprava Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 350,00 350.0 EUR 2017 Služby Nie 1
osobná doprava Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 600,00 600.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Preprava osôb autobusom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 745,00 745.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie prepravy osôb autobusom - exkurzia OSN Ekonomická univerzita v Bratislave 524,40 524.4 EUR 2017 Služby Nie 1
Prenájom autobusov s vodičom Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 11 004,00 11004.0 EUR 2018 Služby Áno 1
Preprava osôb autobusom na exkurziu. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 130,00 1130.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Autobusová doprava IUVENTA 1 000,00 1000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Preprava osôb a krojov autobusom Rumunsko-Transylvánia Komorný folklórny súbor Szöttes - Szöttes Kamara Néptáncegyüttes 2 500,00 2500.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie prepravy osôb autobusom - letisko Budapešť Ekonomická univerzita v Bratislave 1 200,00 1200.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Medzinárodná autobusová doprava Bábkové divadlo v Košiciach 750,00 750.0 EUR 2018 Služby Áno 1
Preprava osôb. Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 250,00 1250.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie prepravy osôb autobusom Ekonomická univerzita v Bratislave 300,00 300.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Zabezpečenie prepravy autobusom na trase – Bratislava – Lublin a späť, preprava v Lubline Ústredie ľudovej umeleckej výroby 2 400,00 2400.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Autobusová doprava - transfery kórejskej delegácie na území Slovenska 6.9.2018-10.9.2018 IUVENTA 2 000,00 2000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
osobná doprava Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 600,00 600.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Autobusová doprava - preprava osôb pre SOČ Štátny inštitút odborného vzdelávania 8 835,00 8835.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Autobusová doprava IUVENTA 2 840,00 2840.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie prepravy osôb autobusom 0419 Ekonomická univerzita v Bratislave 1 200,00 1200.0 EUR 2019 Služby Nie 1
osobná doprava Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 600,00 600.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Preprava účastníkov festivalu Ústredie ľudovej umeleckej výroby 3 600,00 3600.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Autobusová doprava IUVENTA 1 200,00 1200.0 EUR 2021 Služby Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 34 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Darina Mosná
Adresa:
Dvojkrížna 13155/6 Bratislava 82107
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×