Dodávateľ

Davide s.r.o.

Bratislava - mestská časť Ružinov
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Davide s.r.o.

IČO: 50185039

Adresa: Prievozská 18, Bratislava - mestská časť Ružinov

Registračné číslo: 2020/3-PO-F2488

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 9. Marec 2020

Záznam platný do: 9. Marec 2023

Posledná zmena: 11. Marec 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 47 757,49 EUR 14 14
2018 0,00 EUR 1 1
2020 28 011,00 EUR 21 21
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 47 757,49 EUR 14 14
2018 0,00 EUR 1 1
2020 28 011,00 EUR 21 21

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 15 15 212,50 15212.50 EUR
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 1 5 987,00 5987.00 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 4 834,00 4834.00 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 1 798,00 1798.00 EUR
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 1 679,00 679.00 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 2 1 864,99 1864.99 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 1 1 736,00 1736.00 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 0,00 0.00 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 1 482,00 482.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4 11 464,00 11464.00 EUR
Mesto Šamorín 1 0,00 0.00 EUR
Zoologická záhrada 2 15 670,00 15670.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 1 9 075,00 9075.00 EUR
Štátny inštitút odborného vzdelávania 1 4 390,00 4390.00 EUR
Spojená škola internátna Prakovce 1 2 096,00 2096.00 EUR
Ústav na výkon väzby 1 480,00 480.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
alkalické batérie, nabijateľné batérie NiMH Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 770,00 770.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Železiarsky spojovací materiál Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 744,00 744.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
policové kovové regále Štátny inštitút odborného vzdelávania 4 600,00 4600.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Oprava a obnova lavičiek Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 9 600,00 9600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Párty stany Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 997,00 3997.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Solárne lampy s príslušenstvom Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 690,50 690.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Priemyselné zvlhčovače Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 320,00 1320.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Akumulátory, galvanické články a batérie Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 3 787,00 3787.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zahradzovací stĺpik Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 482,40 482.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dielenský materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 13 374,00 13374.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
náradie do stolárskej dielne Spojená škola internátna Prakovce 2 100,00 2100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ručný páskovač Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 000,00 3000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné náradie (17_2017) Zoologická záhrada 11 510,75 11510.75 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup rôznych záhradníckych potrieb a náradia (156_2017) Zoologická záhrada 7 250,59 7250.59 EUR 2017 Tovary Nie 1
Záhradné modulovatelne kompostery Mesto Šamorín 199 800,00 199800.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Káble, konektory a nabíjačky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 330,00 330.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
čerpadlá a kompresory Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 960,26 960.26 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hydrantové hadice, hydrantové prúdnice Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 843,00 843.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
krovinorez Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 598,00 1598.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ručné náradie a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 056,00 1056.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup ručných pneumatických a motorových prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 449,00 449.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tmely a konzervačné materiály a lepidlá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 575,12 1575.12 EUR 2020 Tovary Nie 1
Plastový pás na ochranu stien Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4 900,00 4900.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ručné nástroje a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 946,04 946.04 EUR 2020 Tovary Nie 1
Epoxidové podlahy a náradie Ústav na výkon väzby 480,00 480.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ručné nástroje a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 800,00 1800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Priemyselne vyrábané nekovové materiály Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 797,00 797.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Železiarske výrobky a brusivá - drôtená kefa Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 106,09 106.09 EUR 2020 Tovary Nie 1
Spojovací a zámočnícky materiál Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 300,00 1300.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dielenské vybavenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 140,00 140.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
železiarske výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 518,35 518.35 EUR 2020 Tovary Nie 1
Železiarske výrobky a brusivá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 059,80 4059.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Odvlhčovače vzduchu Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 800,00 1800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Výroba a dodanie mobiliáru - vonkajšie lavičky a vonkajšie odpadkové koše pre projekt Trenčiansky samosprávny kraj 1 738,92 1738.92 EUR 2020 Tovary Áno 1
Ručné nástroje a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 887,00 887.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Plastový pás na ochranu stien Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 5 600,00 5600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 37 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
David Schavel
Adresa:
Tureň 8 Senec 90301
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×