Dodávateľ

APIS spol. s r.o.

Banská Bystrica
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: APIS spol. s r.o.

IČO: 30222575

Adresa: Lazovná 12, Banská Bystrica

Registračné číslo: 2018/5-PO-E7957

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 3. Máj 2018

Záznam platný do: 3. Máj 2021

Posledná zmena: 4. Máj 2018


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 2 988,00 EUR 2 2
2018 50 800,00 EUR 3 3
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 2 988,00 EUR 2 2
2018 50 800,00 EUR 3 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 5 750,00 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 45 050,00 EUR
Okresný súd Banská Bystrica 1 0,00 EUR
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša 1 2 988,00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Dochádzkový systém Okresný súd Banská Bystrica 5 400,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Upgrade stravovacieho systému Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša 3 585,60 EUR 2017 Tovary Nie 1
Detektor na verifikáciu pravosti dokumentov a ručný detektor na overovanie pravosti cestovných dokladov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 32 820,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Objednávkový stravovací systém Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9 860,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zariadenia hromadného stravovania Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 21 273,60 EUR 2018 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 25 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Viac info na webe Ministerstva spravodlivosti.

Osobné údaje konečných užívateľov výhod sú spracúvane na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Martin Štubian
Adresa:
Mosadzná 14202/14 Banská Bystrica 97405
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
7. Október 1961
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
15. November 2017

Meno:
Ing. Martin Sýkora
Adresa:
Sadová 14 Slovenská Ľupča 97613
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
20. Január 1960
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
15. November 2017

Meno:
Ing. Marian Klubert
Adresa:
Nemčianska cesta 69/64 Nemce 97401
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
20. December 1958
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
15. November 2017

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária Laššák s.r.o.
Adresa:
Rudlovská cesta 33 Banská Bystrica 97401
Meno:
akl.legal s.r.o.
Adresa:
Skuteckého 33 Banská Bystrica 974 01

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 15.11.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×