Dodávateľ

TD, s.r.o.

Košice
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: TD, s.r.o.

IČO: 36202738

Adresa: Agátová 31, Košice

Registračné číslo: 2018/11-PO-E9379

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 21. November 2018

Záznam platný do: 21. November 2021

Posledná zmena: 22. November 2018


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 16,75 EUR 1 1
2017 15 856,80 EUR 4 4
2018 10,50 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 16,75 EUR 1 1
2017 15 856,80 EUR 4 4
2018 10,50 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Mesto Prešov 2 15 830,00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 54,05 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Odstraňovanie kadáverov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 999,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber, preprava a likvidácia tiel uhynutých zvierat na verejných priestranstvách a miestnych komunikáciách Mesto Prešov 9 060,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Odstraňovanie kadaverov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 000,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber, preprava a likvidácia tiel uhynutých zvierat na verejných priestranstvách a miestnych komunikáciách Mesto Prešov 10 000,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Odstraňovanie kadaverov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 999,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Odstraňovanie kadaverov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 999,00 EUR 2018 Služby Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 7 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Viac info na webe Ministerstva spravodlivosti.

Osobné údaje konečných užívateľov výhod sú spracúvane na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Miloslav Hudák
Adresa:
Agátova 31 Košice 04014
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
22. Máj 1972
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
25. Máj 2017

Meno:
Bc. Lucia Dudjaková
Adresa:
Agátová 31 Košice - mestská časť Košická Nová Ves 04014
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
18. Marec 1990
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
25. Máj 2017

Meno:
Miloslav Hudák
Adresa:
Agátova 31 Košice 04014
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
22. Máj 1972
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
25. Máj 2017

Meno:
Bc. Lucia Dudjaková
Adresa:
Agátová 31 Košice - mestská časť Košická Nová Ves 04014
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
18. Marec 1990
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
25. Máj 2017

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Radoslav Soták
Adresa:
Námestie Slobody 7 Michalovce 07101

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 10.01.2018 do:

StiahniZáznam platný od: 25.05.2017 do: 10.01.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×