Dodávateľ

EM-Tech s.r.o.

Košice - mestská časť Juh
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: EM-Tech s.r.o.

IČO: 36569101

Adresa: Rosná 3, Košice - mestská časť Juh

Registračné číslo: 2019/4-PO-F336

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 23. Apríl 2019

Záznam platný do: 23. Apríl 2022

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 49 996,79 EUR 3 3
2017 66 565,82 EUR 17 17
2018 31 713,33 EUR 10 10
2019 351 481,66 EUR 9 9
2020 59 954,17 EUR 3 3
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 57 151,62 EUR 5 5
2017 59 410,99 EUR 15 15
2018 31 713,33 EUR 10 10
2019 351 481,66 EUR 9 9
2020 59 954,17 EUR 3 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 41 416,67 41416.67 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 2 790,00 2790.00 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 15 100,50 15100.50 EUR
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 1 55 333,33 55333.33 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 7 950,00 7950.00 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 2 2 705,83 2705.83 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 1 13 299,00 13299.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 12 889,00 12889.00 EUR
Technická univerzita v Košiciach 1 5 644,00 5644.00 EUR
Národné lesnícke centrum (NLC) 2 7 154,83 7154.83 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 12 233,33 12233.33 EUR
Múzeum Slovenského národného povstania 1 3 629,17 3629.17 EUR
Záchranná služba 2 5 571,33 5571.33 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 2 269,00 2269.00 EUR
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi 1 1 875,00 1875.00 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 1 4 123,33 4123.33 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 2 023,33 2023.33 EUR
Krajská prokuratúra 4 0,00 0.00 EUR
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov 2 22 824,16 22824.16 EUR
start tel solutions s.r.o. 1 330 400,00 330400.00 EUR
Krajská prokuratúra Trnava 1 750,00 750.00 EUR
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 2 1 691,67 1691.67 EUR
Centrum sociálnych služieb - Partizánske 1 4 375,00 4375.00 EUR
Stredná odborná škola stavebná 1 664,29 664.29 EUR
Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA 1 2 999,00 2999.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
All-in-one PC 21,5" Stredná odborná škola stavebná 800,00 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Klimatizácie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 159 674,40 159674.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Klimatizačné zariadenie- dodávka, montáž, sprevádzkovanie Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov 14 300,00 14300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a montáž klimatizácie Národné lesnícke centrum (NLC) 4 200,00 4200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a montáž klimatizácie Národné lesnícke centrum (NLC) 7 800,00 7800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka, montáž, demontáž klimatizačného zariadenia v priestoroch serverovne Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 000,00 4000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Klimatizácia do serverovne Krajská prokuratúra Trnava 1 200,00 1200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Klimatizačné jednotky vrátane inštalácie Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 17 220,80 17220.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Klimatizácia priestorov spoločenskej miestnosti a časti fondu oddelenia pre dospelých Hornonitrianska knižnica v Prievidzi 2 803,20 2803.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Klimatizačné jednotky a ich inštalácia, montáž Záchranná služba 5 729,40 5729.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž kazetového stropu- podhľadu z minerálnych kaziet vrátane LED panelových svietidielDodávka , montáž, sprevádzkovanie klimatizačného zariadenia Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov EUR 2017 Tovary Nie 1
Vnútorné a vonkajšie klimatizačné zariadenie, dodanie, montáž, servis do priestorov Objednávateľa. Krajská prokuratúra 17 000,00 17000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Klimatizácia/vzduchotechnika s montážou, zárukou a prevádzkovým servisom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 25 441,20 25441.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka, montáž a inštalácia klimatizačných jednotiek Záchranná služba 1 908,00 1908.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vnútorné a vonkajšie klimatizačné zariadenie, dodanie, montáž, servis do priestorov Objednávateľa. Krajská prokuratúra 25 000,00 25000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vnútorné a vonkajšie klimatizačné zariadenie, dodanie, montáž, servis do priestorov Objednávateľa. Krajská prokuratúra 8 300,00 8300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a montáž klimatizácie Centrum sociálnych služieb - Partizánske 7 382,40 7382.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vnútorné a vonkajšie klimatizačné zariadenie, dodanie, montáž, servis do priestorov Objednávateľa. Krajská prokuratúra 15 000,00 15000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Serverový split 5,0 kW FTXS-K - DAIKIN Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 600,00 2600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Splitová klimatizačná jednotka Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 5 300,00 5300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka klimatizácií s montážou, potrebných stavebných úprav, zárukou a spustením do prevádzky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 35 000,00 35000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výmena klimatizačného zariadenia Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 9 000,00 9000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Klimatizácia Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 100,00 1100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Klimatizácia Múzeum Slovenského národného povstania 6 450,00 6450.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výmena, demontáž a servis serverovej klimatizácie - 14 kW Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 4 731,00 4731.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chladiace a ventilačné zariadenia Sinclair s montážou alebo ekvivalent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 9 059,00 9059.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nástenná klimatizačná jednotka Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 550,00 1550.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kondenzačný plynový kotol Buderus LOGANO PLUS GB 212-30 alebo ekvivalent, vrátane montáže a komplexných skúšok Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 882,00 3882.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Klimatizačné zariadenie Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 350,00 1350.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Klimatizácia Ústav na výkon trestu odňatia slobody 880,00 880.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Klimatizácia Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 271,30 2271.3 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nástenná klimatizácia Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 1 736,00 1736.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Klimatizácia jedálne a kuchyne Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA 3 999,60 3999.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Klimatizačné zariadenie s montážou Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 254,00 2254.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Softwarová platforma pre podnikový IS I start tel solutions s.r.o. 330 400,00 330400.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Klimatizačné zariadenia Gree Amber s montážou alebo ekvivalent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 438,00 2438.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodanie a montáž nástennej a mobilnej klimatizačnej jednotky Štatistický úrad Slovenskej republiky 2 350,00 2350.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Klimatizačné zariadenie do kancelárskych priestorov Technická univerzita v Košiciach 5 700,00 5700.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nástenné klimatizačné Jednotky s montážou Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov 5 250,00 5250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Klimatizácia Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 6 060,00 6060.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nástenná klimatizácia Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 1 206,00 1206.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup chladiacich zariadení Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 129 600,00 129600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
+421915155550


em-tech@em-tech.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 55 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Silvester Illéš
Adresa:
Rosná 3 Košice 04001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
24. Júl 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Eva Mihalčinová
Adresa:
Rosná 3 Košice 04001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
24. Júl 2019
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária JUDr. Vladimír Filičko, PhD., s. r. o.
Adresa:
Kováčska 28 Košice - mestská časť Staré Mesto 040 01

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 24.07.2019 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×