Dodávateľ

Ing. Juraj Halama - UČEBNÉ POMÔCKY SLOVAKIA

Banská Bystrica
Index úspešnosti
2.4

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Ing. Juraj Halama - UČEBNÉ POMÔCKY SLOVAKIA

IČO: 45932212

Adresa: Malachovská cesta 2101/17, Banská Bystrica

Registračné číslo: 2019/1-FO-E189

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 16. Január 2019

Záznam platný do: 16. Január 2022

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 10 314,17 EUR 3 3
2017 6 415,50 EUR 4 4
2018 6 052,33 EUR 2 2
2019 52 216,66 EUR 5 5
2020 13 914,17 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 10 314,17 EUR 3 3
2017 6 415,50 EUR 4 4
2018 6 052,33 EUR 2 2
2019 52 216,66 EUR 5 5
2020 13 914,17 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 10 872,50 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 1 49 500,00 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 1 1 158,33 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 878,00 EUR
Mesto Galanta 1 13 914,17 EUR
Základná škola Májové námestie 1, Prešov 1 579,17 EUR
Stredná zdravotnícka škola 1 1 775,00 EUR
Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice 1 2 625,00 EUR
Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín 1 4 894,00 EUR
Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany 4 2 716,66 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Vybavenie telocvične Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice 4 290,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Anatomické modely pre výučbu Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 7 180,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Figurína na nácvik resuscitácie. Stredná zdravotnícka škola 2 240,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Optická lavica s laserovým zdrojom svetla Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 420,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Geigerov-Müllerov počítač s integrovanou trubicou Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 500,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ Základná škola Májové námestie 1, Prešov 800,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Anatomické modely - učebné pomôcky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 6 050,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok-set dvojmiestnej školskej lavice a dvoch stoličiek Ekonomická univerzita v Bratislave 1 392,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Učebné pomôcky a zariadenia - školské tabule Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín 5 874,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
ANATOMY 6 Univerzita Komenského v Bratislave 51 891,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Anatomické modely Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany 1 200,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obrazy vnútorných orgánov človeka Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany 360,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pomôcky na mikroskopovanie a trvalé preparáty Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany 450,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mikroskopy Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany 1 260,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Didaktické pomôcky na ZŠ IV Mesto Galanta 22 417,00 EUR 2020 Tovary Áno 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 17 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Juraj Halama
Adresa:
Malachovská cesta 2101/17 Banská Bystrica 97405
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×