Dodávateľ

CA - Cargo, s. r. o.

Čadca
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: CA - Cargo, s. r. o.

IČO: 36820326

Adresa: Andreja Hlinku 3118, Čadca

Registračné číslo: 2019/5-PO-E1299

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 10. Máj 2019

Záznam platný do: 10. Máj 2022

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 0,00 EUR 2 2
2017 200 239,00 EUR 2 2
2018 9 940,00 EUR 1 1
2019 436 412,37 EUR 5 5
2020 64 333,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 0,00 EUR 2 2
2017 200 239,00 EUR 2 2
2018 9 940,00 EUR 1 1
2019 436 412,37 EUR 5 5
2020 64 333,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 9 940,00 9940.00 EUR
Mesto Rajec 1 64 333,00 64333.00 EUR
Obec Skalité 1 16 665,83 16665.83 EUR
Obec Stará Bystrica 2 115 674,75 115674.75 EUR
Obec Staškov 1 71 316,67 71316.67 EUR
Obec Zborov nad Bystricou 3 22 750,00 22750.00 EUR
Obec Oščadnica 2 410 244,12 410244.12 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Zber, odvoz a likvidácia tuhého komunálneho odpadu Obec Zborov nad Bystricou 31 500,00 31500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber, odvoz a likvidácia tuhého komunálneho odpadu Obec Stará Bystrica 151 500,00 151500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zber, odvoz a likvidácia tuhého komunálneho odpadu Obec Oščadnica 246 870,00 246870.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber, odvoz a likvidácia tuhého komunálneho odpadu Obec Zborov nad Bystricou 28 030,00 28030.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zber, odvoz a likvidácia komunálneho odpadu Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 951,48 9951.48 EUR 2018 Služby Nie 1
Zametacie vozidlo - nové Obec Staškov 87 360,00 87360.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zber, odvoz a likvidácia tuhého komunálneho odpadu Obec Zborov nad Bystricou 27 300,00 27300.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zber, odvoz a likvidácia tuhého komunálneho odpadu Obec Stará Bystrica 157 337,90 157337.9 EUR 2019 Služby Nie 1
Zber, odvoz a likvidácia tuhého komunálneho odpadu a objemných odpadov Obec Oščadnica 254 603,00 254603.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zber, odvoz a likvidácia tuhého komunálneho odpadu Obec Skalité 216 806,30 216806.3 EUR 2019 Služby Nie 1
Služby súvisiace s vývozom komunálneho odpadu Mesto Rajec 77 200,00 77200.0 EUR 2020 Služby Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 96 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
JUDr. Jozef Šperka
Adresa:
759 Staškov 02352
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
11. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
JUDr., PhD., MBA Jozef Šperka
Adresa:
Staškov 759 Staškov 02353
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
11. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Ivana Pivolusková
Adresa:
Súmračná 19 Bratislava - mestská časť Ružinov 82102

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 11.05.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×