Dodávateľ

GASOTECH, s.r.o.

Gbely
Index úspešnosti
2.4

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: GASOTECH, s.r.o.

IČO: 36263869

Adresa: Štefánikova 385/45, Gbely

Registračné číslo: 2017/4-PO-E4505

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 6. Apríl 2017

Záznam platný do: 6. Apríl 2020

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 15 173,13 EUR 7 7
2017 6 864,17 EUR 2 2
2018 16 361,67 EUR 3 3
2019 4 131,41 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 15 173,13 EUR 7 7
2017 6 864,17 EUR 2 2
2018 16 361,67 EUR 3 3
2019 4 131,41 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 33 742,25 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 1 645,00 EUR
Technická univerzita v Košiciach 1 1 233,33 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 244,00 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 499,17 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 833,33 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 750,00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 2 083,30 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 1 500,00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Prietokomer pre kyslíkovú terapiu so zvlhčovacou nádobou Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 500,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jednostupňový redukčný tlakový ventil Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 292,80 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kovový držiak ampulí Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prietokomer na podstavci Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Poistný ventil Technická univerzita v Košiciach 1 700,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kyslíková fľaša 2 litrová s redukčným ventilom pre medicinálny kyslík a vakom na nosenie. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 640,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kyslíková fľaša oceľová 10 litrová pre medicinálny kyslík. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 400,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dvojstupňový fľašový redukčný ventil s kovovou membránou, manometrom vstupného a výstupného tlaku a poistným ventilom Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 725,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kyslíková fľaša 2 litrová s redukčným ventilom pre medicinálny kyslík a vakom na nosenie. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 639,80 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dewarova nádoba Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 900,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dvojstupňové redukčné ventily pre vysoko čisté plyny Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 974,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kyslíková fľaša 2 litrová s redukčným ventilom pre medicinálny kyslík a vakom na nosenie. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 15 900,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kyslíková fľaša 2 litrová s redukčným ventilom pre medicinálny kyslík a vakom na nosenie. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 966,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kyslíková fľaša 2 litrová s redukčným ventilom pre medicinálny kyslík a vakom na nosenie. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 762,70 EUR 2019 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 22 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ľubica Iršová
Adresa:
Lesná 1543/39 Gbely 90845
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
RNDr. Milan Irša
Adresa:
Lesná 1543/39 Gbely 90845
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×