Dodávateľ

JF, spol. s r.o.

Detva
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: JF, spol. s r.o.

IČO: 36620009

Adresa: Záhradná 4, Detva

Registračné číslo: 2017/12-PO-E6977

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 20. December 2017

Záznam platný do: 20. December 2020

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 8 148,00 EUR 5 5
2017 1 185,00 EUR 2 2
2018 2 015,00 EUR 1 1
2019 7 291,66 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 8 148,00 EUR 5 5
2017 1 185,00 EUR 2 2
2018 2 015,00 EUR 1 1
2019 7 291,66 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 7 291,66 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 8 648,00 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 1 800,00 EUR
Spojená škola Banská Bystrica 1 900,00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Opakovacie školenie strojníkov stavebných strojov + základný kurz strojníka stavebných práv Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 680,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Školenie obsluhovateľov pohyblivých pracovných plošín Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 900,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Odborné školenia Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6 000,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Odborné školenia Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 203,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Revízna prehliadka a preškolenie obsluhy zdvíhacích zariadení a obsluhy kompresorov Spojená škola Banská Bystrica 1 200,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a skúšky zdvíhacích zariadení Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 000,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Odborné školenia Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 195,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Základný kurz, opakované školenie, aktualizačná odborná príprava Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 270,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Kurz na rozšírenie vodičského oprávnenia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8 750,00 EUR 2019 Služby Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 89 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Jozef Fulajtár
Adresa:
A. Hlinku 3 Detva 96211
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
22. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jozef Fulajtár
Adresa:
A. Hlinku 3 Detva 96211
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
22. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Ondrej Szilágyi, advokát
Adresa:
Haličská cesta Lučenec 98401

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 22.08.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×