Dodávateľ

Alena Kasáková - GASTROALKA Slovakia

Turie
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Alena Kasáková - GASTROALKA Slovakia

IČO: 34221824

Adresa: 373, Turie

Registračné číslo: 2021/4-FO-D6702

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 15. Apríl 2021

Záznam platný do: 15. Apríl 2024

Posledná zmena: 16. Apríl 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 34 876,00 EUR 3 3
2017 36 322,40 EUR 7 7
2018 66 094,98 EUR 9 9
2019 6 583,32 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 34 876,00 EUR 3 3
2017 36 322,40 EUR 7 7
2018 66 094,98 EUR 9 9
2019 6 583,32 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 175,00 175.00 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 18 136 568,37 136568.37 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 1 2 550,00 2550.00 EUR
Obec Horný Vadičov 1 4 583,33 4583.33 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Prostriedky s vysokým obsahom rozpúšťadiel vhodné len do špeciálnych zariadení Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 11 507,00 11507.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vozík čašnícky servírovací na kolieskach Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 320,00 320.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prostriedky s vysokým obsahom rozpúšťadiel vhodné len do špeciálnych zariadení Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 30 000,00 30000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prostriedky do profesionálnych umývačiek riadu Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 4 108,00 4108.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chladiaca vitrína Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 365,00 365.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Umývačka pohárov na stojane Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 4 500,00 4500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Termobox polystyrén izolačný Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 200,00 200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výdajný pult kombinovaný Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 500,00 2500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špeciálne dezinfekčné prostriedky pre zariadenia hromadného stravovania Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 39 976,00 39976.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mobilný teplý ohrevný pult a švédske stolovanie Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 5 000,00 5000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chladiaca a mraziaca skriňa, gril Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 4 567,00 4567.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špeciálne dezinfekčné prostriedky pre zariadenia hromadného stravovania Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 16 000,00 16000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Palacinkovač, technológie na recepcie Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 700,00 1700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Combi fry sitá, prepravné boxy na pizzu, vozík na švédske stolovanie Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 515,00 3515.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špeciálne dezinfekčné prostriedky pre zariadenia hromadného stravovania Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 18 900,00 18900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nerezový nábytok Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 4 700,00 4700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Umývačka riadu Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 12 500,00 12500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Samoobslužné výdajné vozíky Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 500,00 3500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nerezový nábytok Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 350,00 2350.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vybavenie školskej jedálne Obec Horný Vadičov 5 500,00 5500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mobilný teplý ohrevný pult a švédske stolovanie Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 000,00 2000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 32 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Alena Kasáková
Adresa:
373 Turie 01312
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×