Dodávateľ

EURIS, spol. s r.o.

Rožňava
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: EURIS, spol. s r.o.

IČO: 31684076

Adresa: Šafárikova 116 A, Rožňava

Registračné číslo: 2018/12-PO-D9756

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 2. December 2018

Záznam platný do: 2. December 2021

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 75 220,67 EUR 11 11
2017 21 474,00 EUR 4 4
2018 2 791,66 EUR 2 2
2019 1 299,17 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 75 220,67 EUR 11 11
2017 21 474,00 EUR 4 4
2018 2 791,66 EUR 2 2
2019 1 299,17 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Mesto Rožňava 1 10 366,67 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 38 299,17 EUR
Slovenské národné múzeum 1 2 999,00 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 12 14 574,99 EUR
Správa mestskej zelene v Košiciach 1 16 989,00 EUR
Obec Veľká Ves nad Ipľom 1 566,67 EUR
Stredná odborná škola lesnícka Jozefa Dekreta Matejovie 1 16 990,00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Motorová jednotka JIKOV 1447 DV na malotraktor AGZAT s riadidlami alebo ekvivalent Obec Veľká Ves nad Ipľom 750,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kosačka ŽŤR 165 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 5 224,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Traktorová kosačka Kubota GR 2120 Mesto Rožňava 12 500,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mini nakladač s kabínou Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 45 960,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kosačku ŽTR 165 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 223,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kosačku ŽTR 165 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 962,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kosačku ŽTR 165 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 612,10 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kosačku ŽTR 165 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 099,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kosačku ŽTR 165 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 3 540,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na bubnovú kosačku ŽTR 165 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 350,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Fréza na pne k traktoru ZETOR PROXIMA PLUS 100 Správa mestskej zelene v Košiciach 16 990,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kosačku ŽTR 165 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 803,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kosačku ŽTR 165 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 523,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Profesionálna traktorová kosačka s košom Slovenské národné múzeum 3 250,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Fréza na pne na traktor Stredná odborná škola lesnícka Jozefa Dekreta Matejovie 20 400,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kosačky ŽTR 140 a 165 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 343,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kosačku ŽTR 165 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 875,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na traktorovú kosačku ŽTR 165 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 925,00 EUR 2019 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 4 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Štefan Mlynár
Adresa:
Gemerská 16 Rožňava 04801
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
21. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Peter Glassa
Adresa:
Honce 154 Honce 04932
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
21. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Štefan Mlynár
Adresa:
Gemerská 16 Rožňava 04801
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
21. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Peter Glassa
Adresa:
Honce 154 Honce 04932
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
21. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Ing. Zuzana Rovná
Adresa:
Jazzova 2 Poprad 05801

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 21.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×