Dodávateľ

Cardiopharm spol. s r.o.

Banská Bystrica
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Cardiopharm, spol. s r.o.

IČO: 44665474

Adresa: Jabloňová 29/5048, Banská Bystrica

Registračné číslo: 2018/10-PO-E9055

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 3. Október 2018

Záznam platný do: 3. Október 2021

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 79 344,14 EUR 8 8
2017 28 522,70 EUR 6 6
2018 88 276,31 EUR 3 3
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 79 344,14 EUR 8 8
2017 28 522,70 EUR 6 6
2018 88 276,31 EUR 3 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 25 568,73 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 0,00 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 25 439,08 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 818,13 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 5 5 991,90 EUR
Národné rehabilitačné centrum 2 125 450,83 EUR
Centrum pre liečbu drogových závislostí 2 12 874,48 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Veterinárne liečivá - anestetiká a sedatíva Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 500,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 615,87 EUR 2016 Tovary Nie 1
Veterinárne liečivá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9 505,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 646,60 EUR 2016 Tovary Nie 1
REMICADE 100 mg (kód C02578) Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 431,48 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky a liečivá Centrum pre liečbu drogových závislostí 7 196,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky a liečivá Národné rehabilitačné centrum 71 500,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
REMICADE 100 mg (kód C02578) Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 147,22 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny A - ‌Tráviaci trakt a metabolizmus Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 3 012,43 EUR 2017 Tovary Nie 1
Veterinárne prípravky a liečivá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 19 999,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Veterinárny RTG a USG prístroj Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 20 826,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čítačka čipov pre identifikáciu zvierat označených čipom a identifikačné čipy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 900,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky pre kone Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 784,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky a liečivá Centrum pre liečbu drogových závislostí 7 062,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky a liečivá na rok 2018 Národné rehabilitačné centrum 75 933,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Veterinárne liečivá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 800,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Antiparazitné výrobky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 26 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 49 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Pharm. Dr. Ľubomír Schmidtmayer
Adresa:
162 Kordíky 97634
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
11. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Dana Urbániová
Adresa:
Na Plaváreň 7 Banská Bystrica 97411
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
11. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Dana Urbániová
Adresa:
Na Plaváreň 7 Banská Bystrica 97411
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
11. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Pharm. Dr. Ľubomír Schmidtmayer
Adresa:
162 Kordíky 97634
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
11. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
URBÁNI & Partners s.r.o.
Adresa:
Skuteckého 17 Banská Bystrica 97401

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 11.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×