Dodávateľ

FIRE - SYS, s. r. o.

Bratislava
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: FIRE - SYS, s. r. o.

IČO: 36701653

Adresa: Za kasárňou 16, Bratislava

Registračné číslo: 2018/7-PO-D8421

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 28. Júl 2018

Záznam platný do: 28. Júl 2021

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 61 600,00 EUR 3 3
2017 56 258,00 EUR 3 3
2018 5 399,22 EUR 5 5
2019 39 414,16 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 61 600,00 EUR 3 3
2017 56 258,00 EUR 3 3
2018 5 399,22 EUR 5 5
2019 39 414,16 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 608,00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 6 099,90 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 3 149 200,00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 416,00 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 2 2 747,48 EUR
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 1 3 600,00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Prehliadka a kontrola zabezpečovacej techniky EZS a EPS / SNV II Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 4 380,19 EUR 2016 Služby Nie 1
Pozáručný servis, opravy, kontroly, odborné prehliadky a skúšky inštalovaných systémov elektrickej požiarnej signalizácie. Sociálna poisťovňa, ústredie 160 667,52 EUR 2016 Služby Nie 1
Výkon mesačnej, štvrťročnej a ročnej kontroly systému EPS Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 350,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Výkon mesačnej a štvrťročnej kontroly systému EPS Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 000,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Odborná prehliadka a kontrola zabezpečovacích systémov Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 609,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Pozáručný servis, opravy, kontroly, odborné prehliadky a skúšky systémov elektrickej požiarnej signalizácie Sociálna poisťovňa, ústredie 81 301,20 EUR 2017 Služby Nie 1
odborné prehliadky požiarnej signalizácie a domáceho rozhlasu Ekonomická univerzita v Bratislave 2 361,66 EUR 2018 Služby Nie 1
Výkon mesačnej, štvrťročnej a ročnej kontroly systému EPS Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 500,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Pravidelné odborné prehliadky a odborné skúšky elektrickej požiarnej signalizácie Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 000,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Pravidelná kontrola, odborná prehliadka a odborná skúška elektrickej inštalácie systému EPS vrátane Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 960,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Hlásič požiaru Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 500,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
odborné prehliadky požiarnej signalizácie, domáceho rozhlasu a oprava Ekonomická univerzita v Bratislave 2 833,00 EUR 2019 Služby Nie 1
Pozáručný servis, opravy, kontroly, odborné prehliadky a skúšky systémov elektrickej požiarnej signalizácie Sociálna poisťovňa, ústredie 72 734,40 EUR 2019 Služby Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 32 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Michal Kováč
Adresa:
Romanova 1675 Bratislava 85102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
15. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Michal Kováč
Adresa:
Romanova 1675 Bratislava 85102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
15. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária Mihalda, Valach, Kišac, s. r. o.
Adresa:
Gogoľova 18 Bratislava - mestská časť Petržalka 85202

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 15.05.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×