Dodávateľ

Agentúra PREKLADY A TLMOČENIE, s.r.o.

Košice
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Agentúra PREKLADY A TLMOČENIE, s.r.o.

IČO: 45411875

Adresa: Bauerova 30, Košice

Registračné číslo: 2018/6-PO-E8377

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 29. Jún 2018

Záznam platný do: 29. Jún 2021

Posledná zmena: 30. Jún 2018


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 100 109,16 EUR 11 11
2017 18 081,14 EUR 4 4
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 100 109,16 EUR 11 11
2017 18 081,14 EUR 4 4

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 72 099,00 EUR
Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 2 7 248,14 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 3 455,50 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 11 990,00 EUR
Správa účelových zariadení 1 13 916,66 EUR
Slovenská inovačná a energetická agentúra 1 1 571,00 EUR
Výskumná agentúra 1 4 009,00 EUR
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 1 215,00 EUR
Akadémia Policajného zboru v Bratislave 1 800,00 EUR
Národné osvetové centrum 1 4 220,00 EUR
Nadácia pre deti Slovenska 1 1 666,00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Preklad, jazyková korektúra a úprava odborného písomného textu z anglického do slovenského jazyka Nadácia pre deti Slovenska 5 000,00 EUR 2016 Služby Áno 1
Vysokošpecializované preklady umelecko-historických textov_K1/2016 Národné osvetové centrum 6 228,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Prekladateľské služby Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 350,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Prekladateľské služby – anglický jazyk Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 179,28 EUR 2016 Služby Nie 1
Jazykové preklady Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 3 535,99 EUR 2016 Služby Nie 1
Preklad príspevku do odborného anglického jazyka Ekonomická univerzita v Bratislave 144,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlmočnícke a prekladateľské služby Správa účelových zariadení 19 790,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Prekladateľské a tlmočnícke služby Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 150 658,80 EUR 2016 Služby Nie 1
Preklad odborného textu Slovenská inovačná a energetická agentúra 3 552,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Preklad príspevku do odborného anglického jazyka Ekonomická univerzita v Bratislave 378,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Úradný preklad z anglického jazyka do slovenského jazyka Výskumná agentúra 11 000,00 EUR 2016 Služby Áno 1
Preklad príspevku do odborného anglického jazyka Ekonomická univerzita v Bratislave 288,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Preklad odborných textov do publikácií. Jazyky anglický, slovenský, ukrajinský Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 17 500,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Jazykový preklad odborných publikácii z anglického jazyka do slovenského jazyka Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 12 914,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Prekladateľské služby Akadémia Policajného zboru v Bratislave 1 250,00 EUR 2017 Služby Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 30 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Viac info na webe Ministerstva spravodlivosti.

Osobné údaje konečných užívateľov výhod sú spracúvane na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Branislav Behun
Adresa:
Bauerova 30 Košice 04023
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
Neuverejnený
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×