Dodávateľ

Milan Molnár - PREDOM

Prešov
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Milan Molnár - PREDOM

IČO: 30292956

Adresa: Slovenská 74, Prešov

Registračné číslo: 2018/9-FO-E8949

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 17. September 2018

Záznam platný do: 17. September 2021

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 8 692,15 EUR 17 17
2017 1 724,75 EUR 6 6
2018 1 202,00 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 8 692,15 EUR 17 17
2017 1 724,75 EUR 6 6
2018 1 202,00 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 17 7 540,99 EUR
Technická univerzita v Košiciach 1 283,33 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 142,08 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 833,33 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 1 000,00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 1 000,00 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 1 99,17 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 720,00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Hliníkový rebrík 6 stupňový Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 170,50 EUR 2016 Tovary Nie 1
SiC brúsny papier Technická univerzita v Košiciach 440,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Drobný železiarsky tovar Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 540,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Páska maskovacia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 100,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sada náradia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 205,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vrtáky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 200,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zámočnícke výrobky, nástroje Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dverové zámky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 200,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zámočnícky materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 200,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sekáč na ľad Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 76,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dielenské stroje, prístroje a zariadenia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 458,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rýľ Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 80,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rebrík kovový - trojdielny univerzálny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 700,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
železiarsky materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 683,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
bezpečnostné petlice Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 300,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
všeobecný železiarenský a konštrukčný materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 173,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
kuchynka s drezom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 498,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
zámok stavebný Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 120,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vložka do dverí bezpečnostná trieda II Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zámok pre skrinkový nábytok na uzamknutie Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 324,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
visiace zámky a maliarske štetce Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 97,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
oprava dielenských, záhradníckych a umývacích strojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 550,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Všeobecný a konštrukčný materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8 263,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nastrelovačka na terče Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 100,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zariadenie pre vykurovanie a ohrev vzduchu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 343,00 EUR 2018 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 39 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Štefan Mizerák
Adresa:
Prešovská 81 Veľký Šariš 08221
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×