Dodávateľ

Juraj Švajlen STAVEX

Solčany
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Juraj Švajlen STAVEX

IČO: 33139636

Adresa: Družstevná 62, Solčany

Registračné číslo: 2015/10-FO-D9264

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 8. Október 2015

Záznam platný do: 8. Október 2018

Posledná zmena: 12. Október 2015


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 2 151,33 EUR 8 8
2017 37 837,41 EUR 7 7
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 2 151,33 EUR 8 8
2017 37 837,41 EUR 7 7

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 183,33 183.33 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 35 680,00 35680.00 EUR
Obec Trnovec nad Váhom 8 2 151,33 2151.33 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 990,83 990.83 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 1 833,25 833.25 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 150,00 150.00 EUR
Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 1 0,00 0.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
parkový betónový obrubník Obec Trnovec nad Váhom 500,00 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
nehlučná zámková dlažba H, 6 cm Obec Trnovec nad Váhom 1 245,00 1245.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
nehlučná zámková dlažba, H, 6 cm, polovica Obec Trnovec nad Váhom 150,00 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
nehlučná zámková dlažba Háčko, 6 cm Obec Trnovec nad Váhom 350,00 350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
parkový betónový obrubník Obec Trnovec nad Váhom 82,00 82.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
nehlučná zámková dlažba Háčko, 6 cm Obec Trnovec nad Váhom 85,00 85.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
nehlučná zámková dlažba H, 6 cm Obec Trnovec nad Váhom 320,00 320.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
parkový betónový obrubník Obec Trnovec nad Váhom 395,00 395.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interiérové dvere Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 800,00 800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Protipožiarne drevené dvere Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 242,40 242.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dvere interiérové biele hladké Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 288,00 288.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zámky, kovania, Interiérové dvere a príslušenstvo Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 25 000,00 25000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zámky, kovania, Interiérové dvere a príslušenstvo Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 30 000,00 30000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dvere, rámy dverí Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 1 051,00 1051.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dvere, zárubne a príslušenstvo Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 300,00 1300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 16 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Juraj Švajlen
Adresa:
Družstevná 62 Solčany 95617
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
3. Máj 2017
Záznam do:
13. Január 2020
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Kováčik Le§al s.r.o.
Adresa:
Nám. M. R. Štefánika 21 Topoľčany 955 01
Meno:
Kováčik Le§al s.r.o.
Adresa:
Hviezdoslavova 603/20 Solčany 95617

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 3.05.2017 do: 13.01.2020

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×