Dodávateľ

SERVIS LINE, s.r.o.

Nové Zámky
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: SERVIS LINE, s.r.o.

IČO: 36545074

Adresa: Vinohrady 1, Nové Zámky

Registračné číslo: 2021/3-PO-F6040

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 29. Marec 2021

Záznam platný do: 29. Marec 2024

Posledná zmena: 30. Marec 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 13 817,16 EUR 7 7
2017 5 561,67 EUR 3 3
2018 3 341,67 EUR 3 3
2019 9 248,07 EUR 10 10
2020 18 827,99 EUR 12 12
2021 583,33 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 13 817,16 EUR 7 7
2017 5 561,67 EUR 3 3
2018 3 341,67 EUR 3 3
2019 9 248,07 EUR 10 10
2020 18 827,99 EUR 12 12
2021 583,33 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 7 251,34 7251.34 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 1 000,00 1000.00 EUR
Mesto Trnava 1 1 583,33 1583.33 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 666,00 666.00 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 1 1 100,00 1100.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 1 1 290,00 1290.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 1 120,00 1120.00 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 1 708,33 1708.33 EUR
Obec Ťapešovo 1 0,00 0.00 EUR
Mesto Komárno 3 1 983,33 1983.33 EUR
Mesto Šaľa 1 3 416,66 3416.66 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 1 045,40 1045.40 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 4 3 860,00 3860.00 EUR
Obec Lendak 1 3 399,00 3399.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 330,00 330.00 EUR
Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 1 1 600,00 1600.00 EUR
Zoologická záhrada 1 741,67 741.67 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom 1 583,33 583.33 EUR
Obec Papradno 1 3 399,00 3399.00 EUR
VITALITA n.o. 1 1 204,17 1204.17 EUR
Beef House, s.r.o. 1 650,00 650.00 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 1 1 108,33 1108.33 EUR
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 1 1 083,33 1083.33 EUR
Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka 1 4 625,00 4625.00 EUR
Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 1 1 600,00 1600.00 EUR
Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA 1 3 791,67 3791.67 EUR
Domov sociálnych služieb - Púchov - Nosice 1 1 240,00 1240.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Elektrický ohrievací stôl na taniere - režón 2 ks VITALITA n.o. 2 900,00 2900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Celonerezový dvojdrez zváraný Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 2 093,79 2093.79 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladiaci box pre zosnulých Obec Ťapešovo 3 360,00 3360.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladiace zariadenie pre dom smútku CHZDS 87/2- celonerezové prevedenie (pre 2 zosnulých) Obec Papradno 4 080,00 4080.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladiace zariadenie pre dom smútku CHZDS 87/2- celonerezové prevedenie (pre 2 zosnulých) Obec Lendak 4 080,00 4080.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chladiace zariadenie pre domy smútku Mesto Šaľa 4 100,00 4100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovný stôl nerezový Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 2 277,00 2277.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Odsávač pár do kuchyne Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA 7 874,75 7874.75 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nerezový stôl s roštovou policou Beef House, s.r.o. 967,53 967.53 EUR 2017 Tovary Áno 1
Dodanie výrobníka sódy - Bublestar XL/2 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 300,00 1300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Gastro doplnky - nerezový nábytok a vozíky pod prepravky Zoologická záhrada 966,02 966.02 EUR 2018 Tovary Nie 1
Regály nerezové do kuchyne Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 1 613,33 1613.33 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kuchynské pracovné stoly Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 565,20 1565.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kuchynský nábytok a vybavenie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 839,60 839.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nástrojový stolík kovový Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 465,00 465.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Celonerezový drez lisovaný - jednodrez Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 174,00 1174.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pojazdný nástrojový stolík Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 580,40 580.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavenie pre ŠJ Mesto Komárno 568,69 568.69 EUR 2019 Tovary Nie 1
Veľkokuchynské stroje a zariadenia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 225,98 3225.98 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup nerezových pracovných stolov pre kuchyňu a kovových šatníkových skríň Mesto Trnava 1 930,00 1930.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vozík celonerezový na podložné misy Univerzitná nemocnica Bratislava 1 585,00 1585.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nerezový pracovný stôl Mesto Komárno 1 656,00 1656.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nerezový pracovný stôl s drezom Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 799,20 799.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kuchynské vybavenie Mesto Komárno 948,00 948.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
nerezové stoly do školskej kuchyne Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka 7 600,00 7600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Celonerezový regál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 723,00 3723.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chladiaci pult s vaňou Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 2 760,00 2760.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vozík transportný NEREZ , 2 policový a 3 policový Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 770,00 770.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stolik - vozík viacúčelový 2 policový nerez , 2 zásuvky Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 720,00 720.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stolik nástrojový 2 policový, 2 police nerezové Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 660,00 660.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stolik - vozík viacúčelový 2 policový , 1 zásuvka Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 850,00 1850.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stoly Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 1 556,40 1556.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
Transportný vozík Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 385,80 385.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Digestor priestorový nerezový s ventilátorom Domov sociálnych služieb - Púchov - Nosice 1 689,30 1689.3 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pracovné nerezové stoly Psychiatrická nemocnica Prof. Matulaya 3 417,78 3417.78 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nerezový pracovný stôl s jednou policou Ústav na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom 961,38 961.38 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 65 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Michal Vedrődi
Adresa:
Bratov Baldigarovcov 15 Nové Zámky 94001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ladislav Vedrődi
Adresa:
Kollárova 28 Nové Zámky 94001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×