Dodávateľ

A J Produkty a.s.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: A J Produkty a.s.

IČO: 36268518

Adresa: Galvaniho 7/B, Bratislava

Registračné číslo: 2015/4-PO-D6596

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 8. Apríl 2015

Záznam platný do: 8. Apríl 2018

Posledná zmena: 5. September 2016


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 37 413,65 EUR 19 19
2017 10 023,84 EUR 4 4
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 37 413,65 EUR 19 19
2017 10 023,84 EUR 4 4

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 375,00 375.00 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 1 599,00 1599.00 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 819,00 819.00 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 14 500,00 14500.00 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 2 3 523,33 3523.33 EUR
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 5 166,67 5166.67 EUR
Slovenské národné múzeum 1 5 290,00 5290.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 833,00 833.00 EUR
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 1 3 506,67 3506.67 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 1 916,67 916.67 EUR
Krajská prokuratúra v Prešove 1 966,50 966.50 EUR
Národný onkologický ústav 3 3 182,00 3182.00 EUR
Obec Veľké Zálužie 1 2 291,67 2291.67 EUR
Dopravná akadémia 1 616,65 616.65 EUR
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 1 199,16 199.16 EUR
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1 1 208,00 1208.00 EUR
Slovenské centrum dizajnu 1 330,00 330.00 EUR
"VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 2 2 114,17 2114.17 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Skladové regály do archívu/ Pezinok Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 4 614,00 4614.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PVC smetné koše - 100L Národný onkologický ústav 290,00 290.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie a montáž stabilného regálového systému Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 21 726,00 21726.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kovový policový regál Slovenské národné múzeum 6 000,00 6000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
PVC smetné koše - 100L Národný onkologický ústav 290,00 290.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konferenčná stolička Slovenské centrum dizajnu 410,00 410.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Policové regály Centrum vedecko-technických informácií SR 1 500,00 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Regále Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 450,00 450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plechové skrine s lavičkou Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 1 241,00 1241.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kovový policový regál Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 000,00 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Písací stôl Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 898,00 898.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kovová skriňa na spisy Dopravná akadémia 740,00 740.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Policové regály Centrum vedecko-technických informácií SR 2 928,00 2928.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Uzamykateľná nástenka - AJ Národný onkologický ústav 2 900,00 2900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Archivačná oceľová skriňa Najvyšší súd Slovenskej republiky 1 450,00 1450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Podložka pod stoličku Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 85,20 85.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska stolička Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 239,00 239.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie nábytku do konferenčnej miestnosti "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 2 318,40 2318.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie skladacích stolov "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 223,20 223.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
kovový skrutkový regál Krajská prokuratúra v Prešove 1 160,00 1160.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bezpečnostná skriňa odolná voči ohňu Obec Veľké Zálužie 3 000,00 3000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Transportný vozík vrátane 50 ks skladacích stoličiek Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 600,00 1600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka nábytku do učebných priestorov Centra geoinformatiky a KTT vrátane montáže Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 8 466,00 8466.0 EUR 2017 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 58 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Bengt Anders Johansson
Adresa:
Tollsbogard Hyltebruk 31433
Krajina:
Švédske kráľovstvo
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
6. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Július Jánošík
Adresa:
Klincová 35 Bratislava - mestská časť Ružinov 82108

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 6.09.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×