Dodávateľ

STEMI Slovakia s.r.o

Svidník
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: STEMI Slovakia, s.r.o.

IČO: 46247220

Adresa: 8. mája 686, Svidník

Registračné číslo: 2021/8-PO-F7229

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 16. August 2021

Záznam platný do: 16. August 2024

Posledná zmena: 17. August 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 29 543,72 EUR 6 6
2017 3 416,67 EUR 1 1
2018 51 406,39 EUR 6 6
2019 61 221,83 EUR 3 3
2020 89,50 EUR 1 1
2021 8 406,33 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 29 543,72 EUR 6 6
2017 3 416,67 EUR 1 1
2018 51 406,39 EUR 6 6
2019 61 221,83 EUR 3 3
2020 89,50 EUR 1 1
2021 8 406,33 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 4 372,97 4372.97 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 89,50 89.50 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 3 448,33 3448.33 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1 17 074,17 17074.17 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4 1 244,39 1244.39 EUR
UNIVERZITA J. SELYEHO 1 6 165,00 6165.00 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb 1 0,00 0.00 EUR
Stredná odborná škola, Prakovce 282 2 11 066,25 11066.25 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 362,00 362.00 EUR
KO BOX, s.r.o. 1 49 800,00 49800.00 EUR
Stredná športová škola 2 60 461,83 60461.83 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Posilňovacie zariadenia UNIVERZITA J. SELYEHO 7 400,00 7400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup posilňovacích strojov Stredná odborná škola obchodu a služieb 1 819,00 1819.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Posilňovacie zariadenia na cvičenie - výbava a zariadenie Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 23 967,60 23967.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Športový tovar Stredná odborná škola, Prakovce 282 7 350,00 7350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Činka nakladacia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 94,00 94.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Činka nakladacia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 142,00 142.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Gymnastická kožená žinenka Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 125,60 4125.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kovové regály na šanóny a skladový materiál Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 480,00 480.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kovový regál Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 290,00 290.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup posilňovacích strojov a zariadení do fitnescentra KO BOX, s.r.o. 130 187,94 130187.94 EUR 2018 Tovary Áno 1
Kovový regál Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 160,00 160.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kovový regál Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 600,00 600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Profesionálna lavica pre posilnenie a rozvoj chrbta Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 436,00 436.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
regále kovové Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 912,00 912.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Športové zariadenia Stredná športová škola 28 557,00 28557.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Športové zariadenia a športové vybavenie Stredná športová škola 46 801,92 46801.92 EUR 2019 Tovary Áno 1
Regále celonerezové Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 107,50 107.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Športový tovar Stredná odborná škola, Prakovce 282 5 950,00 5950.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nákup nových regálov Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 4 464,00 4464.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 1 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Štefan Šteco
Adresa:
8.mája 637/32 Svidník 08901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Štefan Šteco
Adresa:
61 Nižný Komárnik 09005
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×