Dodávateľ

B2B Partner s.r.o.

Bratislava
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: B2B Partner s. r. o.

IČO: 44413467

Adresa: Šulekova2 2, Bratislava

Registračné číslo: 2015/7-PO-D8501

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 31. Júl 2015

Záznam platný do: 31. Júl 2018

Posledná zmena: 18. Október 2016


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 8 663,90 EUR 15 15
2017 5 185,88 EUR 11 11
2018 1 261,30 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 8 663,90 EUR 15 15
2017 5 185,88 EUR 11 11
2018 1 261,30 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Kreslá Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 252,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rokovací (jednací) stôl Slovenské centrum dizajnu 420,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konferenčné stoličky Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 359,40 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup kancelárskeho nábytku Slovenské centrum dizajnu 1 600,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslá otočné,na kolieskach, s opierkou hlavy a podrúčkami Ústav polymérov SAV 553,40 EUR 2016 Tovary Nie 1
Archivačná kovová skriňa s posuvnými dverami Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 360,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo FLIN TEX Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 472,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
parková lavička alebo ekvivalent Zariadenie pre seniorov Komfort n.o. 430,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky a kreslá, podložky pod stoličku Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 786,20 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske stoly Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 720,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 876,92 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačové stoly Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša 1 358,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 157,20 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 400,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska multifunkčná stolička Winston Sab alebo ekvivalent Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 1 640,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Šatňová skriňa - zváraná na sokli, vetracie otvory - mestské jasle Mesto Nové Zámky 150,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Skladacie stoly a stoličky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 412,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 305,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pojazdný hydraulický zdvíhací stôl Slovenské národné múzeum 470,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 193,20 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie interiérového vybavenia na recepciu "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 723,60 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok - kancelárske kreslo Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 228,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok - kancelárske kreslo Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 220,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie kancelárskeho nábytku "VEK NÁDEJE", Zariadenie sociálnych služieb Nové Zámky 1 239,60 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslá UNIVERZITA J. SELYEHO 298,40 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sedačka Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 389,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kovový nábytok Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 142,58 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslo a pracovná stolička Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 373,20 EUR 2018 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 32 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Pavel Král
Adresa:
Poklidná 764/14 Ostrava - Výškovice 70030
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×