Dodávateľ

Viliam Štafurik - RENTON

Bardejov
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Viliam Štafurik - RENTON

IČO: 41549708

Adresa: Pod Kalváriou2542/19 2542/19, Bardejov

Registračné číslo: 2015/3-FO-D6400

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 25. Marec 2015

Záznam platný do: 25. Marec 2018

Posledná zmena: 4. November 2015


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 8 122,22 EUR 23 23
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 8 122,22 EUR 23 23

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 89,98 EUR
Obec Streda nad Bodrogom 1 1 306,70 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 54,99 EUR
Mesto Senec 1 199,00 EUR
Mesto Zvolen 1 1 000,00 EUR
Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova 35, 85203 Bratislava 1 54,00 EUR
Mesto Stará Turá 1 285,00 EUR
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 1 144,90 EUR
Obec Pribeta 1 408,83 EUR
Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 1 93,59 EUR
Vojenský historický ústav 1 0,00 EUR
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 1 465,50 EUR
Obec Budmerice 1 384,90 EUR
Obchodná akadémia 1 47,97 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 1 614,99 EUR
Hlavný banský úrad 1 507,99 EUR
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 1 0,00 EUR
Domov sociálnych služieb 1 989,90 EUR
Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 2 570,99 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 1 48,00 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 2 854,99 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Originálne tonery do laserových tlačiarní a kopírovacích strojov Obec Budmerice 430,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup tonerov Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 935,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup originálnych tonerov do tlačiarní a multifunkčných zariadení Domov sociálnych služieb 1 230,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Hlavný banský úrad 710,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Obec Pribeta 485,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
cartridge, kazeta Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát EUR 2016 Tovary Áno 1
Tonery - originál od výrobcov zariadení značky HP Color LaserJet Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 360,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náplne do tlačiarní Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne 187,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 690,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne HP 1536 dnf MFP-originál Obchodná akadémia 78,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Vojenský historický ústav 2 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarne Obec Streda nad Bodrogom 1 700,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 150,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačiarenské farby, atramenty - originál Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 121,22 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcov zariadení značky HP, HP Color LaserJet Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied 520,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompatibilné tonery do tlačiarne Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 64,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
toner Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova 35, 85203 Bratislava 80,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery do laserových a atramentových tlačiarní Mesto Zvolen 1 150,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní a kopírovacích strojov Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 750,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Mesto Stará Turá 418,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne 500,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery alebo ekvivalent Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 576,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originál tonery Mesto Senec 215,00 EUR 2016 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 81 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Viliam Štafurik
Adresa:
Pod Kalváriou 2542/19 Bardejov 08501
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×