Dodávateľ

StavStar s.r.o.

Granč – Petrovce
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: StavStar s.r.o.

IČO: 47550571

Adresa: Hlavná 59/42, Granč-Petrovce

Registračné číslo: 2018/9-PO-E8917

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 10. September 2018

Záznam platný do: 10. September 2021

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 370 250,16 EUR 16 16
2020 453 937,00 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 370 250,16 EUR 16 16
2020 453 937,00 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Mesto Prešov 1 139 826,00 139826.00 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 1 028,00 1028.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 1 10 310,66 10310.66 EUR
Technická univerzita v Košiciach 2 60 370,00 60370.00 EUR
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 9 129 195,00 129195.00 EUR
Obec Vyšná Slaná 1 314 111,00 314111.00 EUR
Obec Kurimany 1 157 999,00 157999.00 EUR
Služby Cífer s.r.o. 1 6 982,50 6982.50 EUR
Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella 1 4 365,00 4365.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Výmena okien a dverí telocvične Technická univerzita v Košiciach 25 576,14 25576.14 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Zníženie energetickej náročnosti admin. budovy v obci Obec Kurimany 303 738,65 303738.65 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Výmena okien Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 950,00 1950.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Dodanie a montáž okien Služby Cífer s.r.o. 8 000,00 8000.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Oprava vonkajšej fasády budovy Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella 7 600,00 7600.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Výmena okien a dverí vrátane vonkajších a vnútorných parapetov , vnútorných žalúzií. Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 25 000,00 25000.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Výmena okien a dverí vrátane vonkajších a vnútorných parapetov , vnútorných žalúzií. Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 30 000,00 30000.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Oprava keramickej dlažby chodieb Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 19 986,00 19986.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Výmena okien a dverí vrátane vonkajších a vnútorných parapetov , vnútorných žalúzií. Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 16 560,00 16560.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Výmena okien a dverí vrátane vonkajších a vnútorných parapetov , vnútorných žalúzií. Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 15 840,00 15840.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Výmena okien vrátane vonkajších parapetov , vnútorných žalúzií. Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 7 998,00 7998.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia prízemia objektu Technická univerzita v Košiciach 90 000,00 90000.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Výmena okien a dverí vrátane vonkajších parapetov, žalúzií + sieťky. Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 28 900,00 28900.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Výmena okien a dverí vrátane vonkajších a vnútorných parapetov, žalúzií + sieťky. Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 26 000,00 26000.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Výmena okien vrátane vonkajších a vnútorných parapetov , vnútorných žalúzií , sieťok. Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 5 530,00 5530.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Výmena okien a dverí vrátane vonkajších a vnútorných parapetov. Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 8 560,00 8560.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu a materskej školy v obci Vyšná Slaná Obec Vyšná Slaná 339 578,00 339578.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Revitalizácia športového objektu - cyklistický Velodróm, Prešov, SO 01- Vstupný objekt - II. etapa – zateplenie Mesto Prešov 139 826,00 139826.0 EUR 2020 Práce Nie 1
+4210915319872


vladimir.bednarik@gmail.com

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 34 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Vladimír Bednárik
Adresa:
Hlavná ulica 59/42 Granč-Petrovce 05305
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
8. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Ing. Lucia Sandtner PhD.
Adresa:
Sadová A Senica 90501

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 8.09.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×