Dodávateľ

KODRETA furniture, s.r.o.

Krásno nad Kysucou
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: KODRETA furniture, s.r.o.

IČO: 36005908

Adresa: 1363, Krásno nad Kysucou

Registračné číslo: 2017/7-PO-D4385

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 29. Júl 2017

Záznam platný do: 29. Júl 2020

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 27 919,00 EUR 7 7
2017 58 243,94 EUR 6 6
2018 2 231,67 EUR 1 1
2019 9 605,42 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 350,33 EUR 1 1
2016 27 568,67 EUR 6 6
2017 58 243,94 EUR 6 6
2018 2 231,67 EUR 1 1
2019 9 605,42 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 44 291,67 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 16 362,85 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 1 3 600,00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 1 6 933,00 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 716,67 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 2 15 143,34 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 2 672,42 EUR
Mesto Senec 1 92,25 EUR
Krajská prokuratúra v Prešove 1 350,33 EUR
Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 1 3 020,83 EUR
Gymnázium Ľudovíta Štúra 2 4 816,67 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
plastové lavice do čakárni, 3-sedadlo Krajská prokuratúra v Prešove 610,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konferenčná kancelárska stolička Mesto Senec 175,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školský nábytok Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča 6 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok do vstupných hál a recepcií Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 23 880,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok do vstupných hál a recepcií Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 23 880,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kovová jedálenská stolička Gymnázium Ľudovíta Štúra 3 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kreslá atypické šesťhranné Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 9 168,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lavičky do čakárne Fakultná nemocnica Trnava 5 792,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stojanové vešiaky Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 240,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kreslá atypické šesťhranné Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 7 962,72 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sedacia súprava s chrómovou kostrou Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 021,20 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kovová jedálenská stolička Gymnázium Ľudovíta Štúra 3 600,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lavice Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 81 001,70 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sedacie kreslá 3-miestne Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 844,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nábytok - kreslá a drevené lavice Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 8 400,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kreslá Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 6 935,00 EUR 2019 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 38 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Anna Neveďalová
Adresa:
Turá Lúka 833 Myjava 90703
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Katarína Neveďalová
Adresa:
Turá Lúka 833 Myjava 90703
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×