Dodávateľ

SLOVAKIA TREND EXPORT - IMPORT, s.r.o.

Sobrance
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: SLOVAKIA TREND EXPORT - IMPORT, s.r.o.

IČO: 46512250

Adresa: Michalovská 87/1414, Sobrance

Registračné číslo: 2018/6-PO-E8345

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 26. Jún 2018

Záznam platný do: 26. Jún 2021

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 134 923,72 EUR 15 15
2017 2 432 297,67 EUR 7 7
2018 283,00 EUR 2 2
2019 10 641,10 EUR 10 10
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 134 923,72 EUR 15 15
2017 1 611 216,67 EUR 2 2
2018 440 467,00 EUR 4 4
2019 307 870,10 EUR 12 12
2020 83 668,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9 7 043,35 EUR
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 1 2 774,00 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 6 580,00 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 2 920,00 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 140,00 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 797,92 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 0,00 EUR
Obec Jaslovské Bohunice 1 3 492,00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 1 040,00 EUR
Mesto Krompachy 1 2 039,42 EUR
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 4 114 075,00 EUR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 6 2 420 131,00 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 1 792,50 EUR
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 2 815,60 EUR
Obec Čachtice 1 17,20 EUR
Mesto Sobrance 1 12 166,67 EUR
Evanjelická spojená škola 1 320,83 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Osobné ochranné pomôcky a pracovné prostriedky Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 3 583 053,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pomôcky a pracovné prostriedky Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 478 412,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pomôcky a pracovné prostriedky Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 278 746,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náradie, zámky, kľučky, pánty, upínadlá, pružiny Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 7 123,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Professional príklepová vŕtačka Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 250,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
záhradné posedenie (pivný set) 200x50x25 cm drevené Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektródy Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 471,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
INFRASET TOPAS TPS 15 s príslušenstvom Mesto Krompachy 7 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
záhradné posedenie (pivný set) drevený Obec Jaslovské Bohunice 6 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné náradie Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 5 412,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné a dielenské náradie Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 950,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náradie Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 900,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ručné náradie LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 15 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup - Hrable kovové s drevenou násadou s rozvozom/doručením Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 35 767,49 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup –kovová motyka úzka s drevenou násadou, kovová motyka široká s drevenou násadou s rozvozom/doručením Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 69 421,91 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup – kovová lopata úzka s drevenou násadou, kovová lopata široká s drevenou násadou s rozvozom / doručením Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 74 011,94 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup - ciroková metla veľká, metla cestárska 50 cm s drevenou násadou s rozvozom/doručením Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 94 890,12 EUR 2016 Tovary Nie 1
Brúsny papier Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 85,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné náradie Mesto Sobrance 23 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Brúsny papier Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 82,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Brúsny papier Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 340,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pomôcky a pracovné prostriedky Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 499 447,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nádoba na odpad 120 l plast - čierna Obec Čachtice 1 100,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Železiarske výrobky a brusivá Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 302,44 EUR 2019 Tovary Nie 1
Fúrik, hrable, násada na krompáč, lopata, motyka a oceľová kefa Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 025,93 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pomôcky a pracovné prostriedky Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 188 878,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pomôcky a pracovné prostriedky Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 441 622,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Upratovacie náradie Evanjelická spojená škola 385,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ručné náradie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 746,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ručné náradie a nástroje Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 399,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k drsnomeru Mitutoyo Surftest SJ 210 Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 959,88 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ručné náradie a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 470,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nástroje a náradie - vŕtačky, sady vrtákov Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 3 397,10 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ručné náradie a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 900,00 EUR 2019 Tovary Nie 1

info@slovakia-trend.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 154 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Emília Žeňuchová
Adresa:
Komárovce Sobrance 07301
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
10. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
JUDr. Michal Žeňuch
Adresa:
Komárovce Sobrance 07301
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
10. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
JUDr. Michal Žeňuch
Adresa:
Komárovce Sobrance 07301
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
10. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Emília Žeňuchová
Adresa:
Komárovce Sobrance 07301
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
10. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Michael Medviď
Adresa:
Wurmova 4 Košice - mestská časť Sídlisko KVP 04023

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 10.05.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×