Dodávateľ

SHP a.s.

Turčianske Teplice
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti
2.8

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: SHP a.s.

IČO: 31585370

Adresa: Červenej armády 1191, Turčianske Teplice

Registračné číslo: 2019/3-PO-F184

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 28. Marec 2019

Záznam platný do: 28. Marec 2022

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 13 944,00 EUR 2 2
2017 3 017,00 EUR 1 1
2019 30 364,00 EUR 11 11
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 6 175,00 EUR 1 1
2017 10 786,00 EUR 2 2
2019 30 364,00 EUR 11 11

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 859,00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 16 961,00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 658,33 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 3 028,17 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 1 2 182,67 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 2 9 215,00 EUR
Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 1 5 250,00 EUR
Centrum sociálnych služieb ORAVA 1 2 063,33 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 7 107,50 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Činnosť odborníka na posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 12 937,00 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Činnosť odborníka na posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 606,00 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Činnosť odborníka na posudzovanie Dokumentácie Zhotoviteľa Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 017,00 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Vajcia Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 480,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čerstvé slepačie vajcia (12-09) Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 7 488,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vajcia Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 7 200,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vajcia Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 3 656,70 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vajcia Centrum sociálnych služieb ORAVA 2 950,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vajcia Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 800,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Potraviny - čerstvé slepačie vajcia Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 871,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vajcia Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 739,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vajcia Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 6 480,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čerstvé vajcia Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 6 840,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čerstvé slepačie vajcia (12-09) Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 5 961,60 EUR 2019 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 4 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
MVDr. Eugen Ruttkay
Adresa:
Clementisova 5915 Martin 03601
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
3. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
MVDr. Eugen Ruttkay
Adresa:
Clementisova 5915 Martin 03601
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
3. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária Mrázovský & partners, s.r.o.
Adresa:
Mariánske námestie 2 Žilina 01001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 2.01.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 3.08.2017 do: 2.01.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×