Dodávateľ

AREKO, s.r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: AREKO, s.r.o.

IČO: 31377530

Adresa: Tomanova 35, Bratislava

Registračné číslo: 2020/6-PO-E5276

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 7. Jún 2020

Záznam platný do: 7. Jún 2023

Posledná zmena: 1. December 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 79 916,00 EUR 1 1
2016 23 337,45 EUR 4 4
2017 3 972,58 EUR 2 2
2018 30 917,00 EUR 8 8
2019 36 474,45 EUR 10 10
2020 16 130,10 EUR 6 6
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 79 916,00 EUR 1 1
2016 23 337,45 EUR 4 4
2017 3 972,58 EUR 2 2
2018 30 917,00 EUR 8 8
2019 36 474,45 EUR 10 10
2020 16 130,10 EUR 6 6

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 9 165,83 9165.83 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 79 916,00 79916.00 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 15 67 435,22 67435.22 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 12 29 136,53 29136.53 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 3 800,00 3800.00 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 1 294,00 1294.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
PRÍSTROJOVÉ VYBAVENIE PRE LABORATÓRIÁ SVF UVP STU BA Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 027 012,00 1027012.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Kalibrácia a BTK Perfusos space B.Braun, Perfusor compact B.Braun, Infusomat space B.Braun, Infusomat Fms B.Braun, Space station B.Braun Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4 590,00 4590.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Elektronické zariadenia na meranie a vyhodnotenie parametrov meraného prostredia Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 6 308,58 6308.58 EUR 2016 Tovary Nie 1
Meracie prístroje Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 4 063,04 4063.04 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hmota zalievacia na údržbu letiskových plôch Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 11 641,00 11641.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
mikrovrtuľka na meranie malých rýchlostí s datalogerom Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 294,00 1294.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Meracia ústredňa a meracie karty Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 678,58 2678.58 EUR 2017 Tovary Nie 1
Termočlánkový snímač teploty Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 630,00 630.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Meracie zariadenia na záznam meraných fyzikálnych veličín a príslušenstvo Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 6 380,94 6380.94 EUR 2018 Tovary Áno 1
Snímač teploty Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 140,00 140.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Autonómny dataloger teploty, Autonómny dataloger tlaku a teploty, Docking station Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 840,40 2840.4 EUR 2018 Tovary Nie 1
Meracie prístroje a snímače fyzikálnych veličín Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 16 705,90 16705.9 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sonda na dlhodobé meranie vlhkosti dreva Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 586,00 586.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kombinované snímače pre meranie teploty, relatívnej vlhkosti a tlaku vzduchu Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 990,00 2990.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Snímač teploty, vlhkosti a tlaku vzduchu Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 511,04 1511.04 EUR 2018 Tovary Nie 1
Snímač teploty Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 230,00 230.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Snímač koncentrácie CO2, meracia karta, kábel Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 679,18 1679.18 EUR 2019 Tovary Nie 1
Snímače pre meranie povrchových teplôt skúšobných vzoriek + príslušenstvo Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 312,00 2312.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Merací prístroj s pamäťou + príslušenstvo, termočlánky s konektormi Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 126,00 1126.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Komponenty pre zisťovanie klimatických pomerov Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 15 390,64 15390.64 EUR 2019 Tovary Nie 1
Snímač tlaku Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 293,76 293.76 EUR 2019 Tovary Nie 1
Meracia ústredňa s príslušenstvom a vybavením a meracia karta Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 5 859,00 5859.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Modulárny merací prístroj s rozšíriteľným počtom vstupov, snímače pre meranie teplôt a relatívnej vlhkosti,termočlánky + príslušenstvo Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 4 051,00 4051.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Merací softvér a anemometer s konektorom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 358,60 2358.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Meracie prístroje, snímače fyzikálnych veličín a merací softvér Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 6 107,80 6107.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Datalogger s príslušenstvom Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 694,00 1694.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Snímače teploty s káblami a termočlánky Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 312,00 2312.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Meracie prístroje a snímače na zaznamenávanie fyzikálnych veličín Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 656,57 3656.57 EUR 2020 Tovary Áno 1
Digitálny vrtuľkový anemometer Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 152,36 1152.36 EUR 2020 Tovary Nie 1
Snímače teploty, vlhkosti a tlaku vzduchu Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 215,00 1215.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Komponenty pre meranie klímy a energie Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 8 232,72 8232.72 EUR 2020 Tovary Nie 1
+421255563365


areko@areko.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 50 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Zuzana Račeková
Adresa:
Bottova 16 Chorvátsky Grob 90025
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Rudolf Košťál
Adresa:
Bajzova 6 Bratislava 82108
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×