Dodávateľ

Synerta Transport s.r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti
2.6

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Synerta Transport s.r.o.

IČO: 46670751

Adresa: Grösslingova 50, Bratislava

Registračné číslo: 2015/4-PO-D6911

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 28. Apríl 2015

Záznam platný do: 28. Apríl 2018

Posledná zmena: 27. Apríl 2016


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 253 668,00 EUR 1 2
2016 328 524,90 EUR 32 32
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 253 668,00 EUR 1 2
2016 328 524,90 EUR 32 32

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 208 333,00 208333.00 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 299,90 299.90 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 5 2 372,00 2372.00 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 5 3 213,00 3213.00 EUR
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 3 47 578,00 47578.00 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 2 757,00 757.00 EUR
Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 1 4 090,00 4090.00 EUR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 2 253 668,00 253668.00 EUR
BIOMASA, združenie právnických osôb 5 6 793,00 6793.00 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 387,00 387.00 EUR
Správa účelových zariadení 1 26 660,00 26660.00 EUR
Malokarpatské osvetové stredisko v Modre 2 1 275,00 1275.00 EUR
Akadémia Policajného zboru v Bratislave 2 2 836,00 2836.00 EUR
Športové centrum polície 1 18 247,00 18247.00 EUR
Základná umelecká škola Jána Fischera-Kvetoňa v Seredi 1 5 097,00 5097.00 EUR
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 1 587,00 587.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Obstaranie dopravných služieb pre delegácie na vysokej úrovni počas predsedníctva SR v Rade EÚ v r. 2016 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 253 668,00 253668.0 EUR 2015 Služby Nie 2
Poskytnutie služieb súvisiacich so zabezpečovaním podujatí Ministerstva vnútra SR počas predsedníctva SR v Rade EÚ v roku 2016 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 208 333,00 208333.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Poskytnutie osobnej prepravy účastníkom vzdelávacieho kurzu Akadémia Policajného zboru v Bratislave 3 750,00 3750.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Preprava ženského hokejového družstva autobusom na domáce a zahraničné športové podujatia Športové centrum polície 24 000,00 24000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Nepravidelná autobusová doprava BIOMASA, združenie právnických osôb 3 000,00 3000.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Preprava osôb mikrobusom Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 400,00 400.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Preprava osôbo autobusom Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 300,00 300.0 EUR 2016 Služby Nie 1
preprava osôb autobusom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 220,00 1220.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Nepravidelná autobusová doprava BIOMASA, združenie právnických osôb 1 300,00 1300.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Autobusová doprava Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 5 000,00 5000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Preprava zájazdovým autobusom pre 49 osôb Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 500,00 500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Preprava zájazdovým autobusom pre 49 osôb Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 500,00 500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie prepravy osôb autobusom Ekonomická univerzita v Bratislave 170,00 170.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Preprava osôb autobusom z Nitry do Piešťan a späť Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 260,00 260.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Preprava osôb autobusom na exkurziu Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 250,00 250.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Autobusová preprava osôb zo Serede do Španielska a späť Základná umelecká škola Jána Fischera-Kvetoňa v Seredi 7 500,00 7500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Preprava osôb na exkurziu Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 360,00 360.0 EUR 2016 Služby Nie 1
autobusová preprava na podujatie: Bratislava - Pezinok a späť, Malacky-Pezinok a späť, Bratislava Dúbravka - Bratislava centrum - Pezinok a späť Malokarpatské osvetové stredisko v Modre 750,00 750.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Nepravidelná autobusová doprava BIOMASA, združenie právnických osôb 3 200,00 3200.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Služby autobusovej prepravy v dňoch 7. - 8.júna 2016 Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 1 000,00 1000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Nepravidelná autobusová doprava BIOMASA, združenie právnických osôb 390,00 390.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Nepravidelná preprava osobnými vozidlami Ministerstvo financií Slovenskej republiky 66 000,00 66000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Poskytnutie osobnej prepravy účastníkom kurzu Akadémia Policajného zboru v Bratislave 550,00 550.0 EUR 2016 Služby Áno 1
osobná doprava Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 500,00 500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Jednosmerná preprava osôb dňa 24.06.2016 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 400,00 400.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Jednosmerná preprava osôb dňa 21.06.2016 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 400,00 400.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Nepravidelná autobusová doprava BIOMASA, združenie právnických osôb 200,00 200.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Preprava osôb počas festivalu v dňoch 4. - 11. júla 2016 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 400,00 2400.0 EUR 2016 Služby Nie 1
autobusová preprava na podujatie: Bratislava Devínska Nová Ves - Závod a späť, Bratislava Karlova Ves - Závod a späť, Šenkvice - Závod a späť Malokarpatské osvetové stredisko v Modre 930,00 930.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Nepravidelná preprava osobnými vozidlami Správa účelových zariadení 28 800,00 28800.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Nepravidelná preprava osobnými vozidlami Ministerstvo financií Slovenskej republiky 66 000,00 66000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Nepravidelná preprava autobusom Ministerstvo financií Slovenskej republiky 21 600,00 21600.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie prepravy osôb autobusom Ekonomická univerzita v Bratislave 1 200,00 1200.0 EUR 2016 Služby Nie 1http://www.transportal.sk


+421918434424

+421243427043


lubo.homola@synerta.com
info@synerta.com

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 66 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Martin Gono
Adresa:
Reca 92526
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
12. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ľubomír Homola
Adresa:
Znievska 42 Bratislava 85106
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
12. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ľubomír Homola
Adresa:
Znievska 42 Bratislava 85106
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
12. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA DVORECKÝ & PARTNERI s. r. o.
Adresa:
Grösslingova 50 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81109

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 12.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×