Dodávateľ

GoBaKo, s.r.o.

Košice
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: GoBaKo, s.r.o.

IČO: 36197670

Adresa: Holubyho 12, Košice

Registračné číslo: 2017/5-PO-E4787

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 2. Máj 2017

Záznam platný do: 2. Máj 2020

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 103 700,00 EUR 2 2
2016 12 063,50 EUR 5 5
2017 848,33 EUR 2 2
2018 16 660,00 EUR 1 1
2019 19 199,90 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 103 700,00 EUR 2 2
2016 12 063,50 EUR 5 5
2017 848,33 EUR 2 2
2018 16 660,00 EUR 1 1
2019 19 199,90 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 1 3 040,00 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 170,00 EUR
Technická univerzita v Košiciach 1 375,00 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 6 400,00 EUR
AFINOX s.r.o. 1 92 000,00 EUR
Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 2 3 129,90 EUR
METAL STEEL FORMING s.r.o. 1 11 700,00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 16 660,00 EUR
Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava 1 318,50 EUR
Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza 1 678,33 EUR
MTH REMONT, s.r.o. Vranov nad Topľou 1 18 000,00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Technologické zariadenia na manipuláciu, spracovanie, opracovanie kovových a nerezových materiálov AFINOX s.r.o. 348 003,00 EUR 2015 Tovary Áno 1
Kovoobrábacie stroje METAL STEEL FORMING s.r.o. 291 750,00 EUR 2015 Tovary Áno 1
Materiál a potreby na zváranie Stredná odborná škola polytechnická, Koniarekova 17, Trnava 400,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Príslušenstvo ku zváraciemu aparátu MIG-MAG Technická univerzita v Košiciach 750,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zvárací poloautomat Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 4 179,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Materiál a potreby na zváranie Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 2 700,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrické zariadenia pre autodielňu Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 8 420,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Materiál a náradie na zváranie Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 199,90 EUR 2017 Tovary Nie 1
zvárací materiál - zvárací drôt, príslušenstvo na zváranie Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza 1 327,50 EUR 2017 Tovary Nie 1
MOTORICKÉ TABUĽOVÉ NOŽNICE Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 20 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Materiál a potreby na zváranie Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 1 250,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obstaranie technológie. MTH REMONT, s.r.o. Vranov nad Topľou 366 096,00 EUR 2019 Tovary Áno 1
+421556770319

+421903655258

+421556770319


gobako@gobako.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 61 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Imrich Goduš
Adresa:
Bačkovík 04445
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Imrich Goduš
Adresa:
Bačkovík 04445
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
31. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ján Kopík
Adresa:
Bernoláková 27 Košice 04001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
31. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Vladimír Kucharčík
Adresa:
Štefánikova 40 Košice - mestská časť Staré Mesto 04001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 31.05.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×