Dodávateľ

DAHLHAUSEN SK, s.r.o.

Nové Mesto nad Váhom
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: DAHLHAUSEN SK, s.r.o.

IČO: 36313564

Adresa: J.Kréna 361/13, Nové Mesto nad Váhom

Registračné číslo: 2020/3-PO-F2663

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 31. Marec 2020

Záznam platný do: 31. Marec 2023

Posledná zmena: 1. Apríl 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 21 528,00 EUR 1 1
2016 40 249,70 EUR 16 16
2017 70 089,50 EUR 9 9
2018 3 875,17 EUR 4 4
2019 12 673,78 EUR 5 5
2020 9 287,60 EUR 2 2
2021 5 208,70 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 21 528,00 EUR 1 1
2015 1 905,00 EUR 1 1
2016 38 344,70 EUR 15 15
2017 70 089,50 EUR 9 9
2018 3 875,17 EUR 4 4
2019 12 673,78 EUR 5 5
2020 9 287,60 EUR 2 2
2021 5 208,70 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 2 15 750,00 15750.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 5 270,00 5270.00 EUR
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 5 8 598,10 8598.10 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 3 26 552,20 26552.20 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 7 20 204,30 20204.30 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 21 528,00 21528.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 15 068,00 15068.00 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 2 37 498,00 37498.00 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 14 8 048,85 8048.85 EUR
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 1 4 395,00 4395.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Zdravotnícke pomôcky a diagnostiká Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 889 438,00 889438.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Odsávací set jednorázový OP-Flex Duckbill, sterilný Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 2 000,00 2000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pacientská, neutrálna elektróda pre otvorenú a miniinvazívnu chirurgiu, na jedno použitie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 10 400,00 10400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hrudné drény Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 835,40 835.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Suburetálna páska Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 5 760,00 5760.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Redonová drenážna súprava Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 1 140,00 1140.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Uzavretý odsávací systém pre 48 hod. odsávanie CH 10 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 401,76 401.76 EUR 2016 Tovary Nie 1
Uzavretý odsávací systém pre 48 hod. odsávanie CH 10 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 267,84 267.84 EUR 2016 Tovary Nie 1
Redonová drenážna súprava Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 1 140,00 1140.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Uzavretý odsávací systém pre 48 hod. odsávanie CH6, CH8 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 535,68 535.68 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hrudné drény Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 895,80 895.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pacientská neutrálna elektóda pre otvorenú a miniinvazívnu chirurgiu, na jedno použitie pre prístroj FORCE TRIAD- alebo ekvivalent Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 7 800,00 7800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hrudné drény Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 751,20 751.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pacientská, neutrálna elektróda pre otvorenú a miniinvazívnu chirurgiu, na jedno použitie Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 4 308,00 4308.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ihly na anestéziu Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 10 678,50 10678.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hrudné drény Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 751,20 751.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Uzavretý odsávací systém pre 48 hod. odsávanie CH 10, Ch 14 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 071,36 1071.36 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hrudné drény Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 9 500,00 9500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ihly lekárske spinálne Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 10 350,00 10350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ihly lekárske spinálne Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 10 350,00 10350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Systém na odvádzanie stolice Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 471,48 471.48 EUR 2017 Tovary Nie 1
Redonová drenážna súprava Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 10 430,00 10430.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Suburetrálna páska Fakultná nemocnica Trenčín 22 841,25 22841.25 EUR 2017 Tovary Nie 1
Suburetrálna páska Fakultná nemocnica Trenčín 38 863,00 38863.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Uzavretý odsávací systém pre 48 hod. odsávanie CH6, CH8, CH10, CH12 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 339,20 1339.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Redonová drenážna súprava Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 3 108,00 3108.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Uzavretý odsávací systém pre 48 hod. odsávanie CH6, CH8, CH12 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 803,42 803.42 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hrudný drén s trokarom, okuliare kyslíkové nosové Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 368,86 368.86 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spinálna ihla G25, 88 mm, typ Pencil point, oranžová, so zavádzacou ihlou Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 518,00 518.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Redonova drenážna súprava a Drén Redonov Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 3 234,80 3234.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Uzavretý odsávací systém pre 48 hod. odsávanie CH6, CH8, CH12 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 803,52 803.52 EUR 2019 Tovary Nie 1
Uzavretý odsávací systém pre 48 hod. odsávanie CH6, CH8, CH12 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 535,68 535.68 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ihly na anestéziu Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 10 665,00 10665.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Uzavretý odsávací systém pre 48 hod. odsávanie CH6, CH8, CH14 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 803,50 803.5 EUR 2019 Tovary Nie 1
Uzavretý odsávací systém pre 48 hod. odsávanie CH6, CH8 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 267,84 267.84 EUR 2019 Tovary Nie 1
Uzavretý odsávací systém pre 48 hod. odsávanie CH6, CH8, CH10, CH12, CH14 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 4 821,12 4821.12 EUR 2020 Tovary Nie 1
ŠZM - ihla spinálna Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 5 270,00 5270.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ihly na anestéziu Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 5 208,70 5208.7 EUR 2021 Tovary Nie 1
+4217710307


Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 83 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Mgr. Dana Žáková
Adresa:
J. Kréna 13 Nové Mesto nad Váhom 91501
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
26. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ulrich Helmut Dahlhausen
Adresa:
Wichterichstrasse 15 Köln 50937
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
26. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Verena Dahlhausen
Adresa:
Schwadorfer Strasse 22 Köln 50968
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
26. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Dana Žáková
Adresa:
J. Kréna 13 Nové Mesto nad Váhom 91501
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
26. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
PhDr. Peter Žák
Adresa:
J. Kréna 361/13 Nové Mesto nad Váhom 91501
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
26. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Pacalaj, Palla a partneri, s.r.o.
Adresa:
Nám. SNP 3 Trnava 91701

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 26.06.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×