Dodávateľ

ARMA, s.r.o.

Dulovce
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: ARMA, s.r.o.

IČO: 34119027

Adresa: Hlavná 62, Dulovce

Registračné číslo: 2019/9-PO-D1298

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 20. September 2019

Záznam platný do: 20. September 2022

Posledná zmena: 24. September 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 211 912,00 EUR 1 1
2015 301 307,00 EUR 2 2
2016 173 828,00 EUR 1 1
2017 260 964,00 EUR 2 2
2018 305 071,00 EUR 3 3
2019 143 959,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 211 912,00 EUR 1 1
2015 301 307,00 EUR 2 2
2016 173 828,00 EUR 1 1
2017 260 964,00 EUR 2 2
2018 305 071,00 EUR 3 3
2019 143 959,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9 1 378 342,00 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 18 699,00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Bunda poľná 97 zimná s digitalizovanou potlačou „LES“ a Taška na výstroj Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 173 828,00 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Bunda poľná 97 zimná s digitalizovanou potlačou „LES“ a Taška na výstroj Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 211 912,00 EUR 2014 Tovary Nie 1
Bunda poľná 97 zimná s digitalizovanou potlačou "LES" a Taška na výstroj. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 99 057,00 EUR 2015 Tovary Nie 1
Bunda poľná 97 zimná s digitalizovanou potlačou "LES", Taška na výstroj Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 202 250,00 EUR 2015 Tovary Nie 1
Taška na výstroj Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 186 464,00 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Bunda poľná 97 zimná s digitalizovanou potlačou LES a Kapucňa na bundu poľnú 97 zimnú Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 74 500,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bunda 97 zimná s kapucňou digitálna potlač LES Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 18 699,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Taška na výstroj Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 142 811,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bunda poľná zimná 97 s digitalizovanou potlačou „LES“ Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 143 561,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Taška na výstroj Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 143 959,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
+4217611546

+4217611546


info@armasro.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 34 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Viac info na webe Ministerstva spravodlivosti.

Osobné údaje konečných užívateľov výhod sú spracúvane na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
JUDr. Vincent Hegedüš
Adresa:
Rovná 21 Dulovce 94656
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
18. November 1953
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
17. Júl 2017

Meno:
PaedDr. Zlata Hegedűšová
Adresa:
Rovná 21 Dulovce 94656
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
21. December 1953
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
17. Júl 2017

Meno:
PaedDr. Zlata Hegedűšová
Adresa:
Rovná 21 Dulovce 94656
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
21. December 1953
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
17. Júl 2017

Meno:
JUDr. Vincent Hegedüš
Adresa:
Rovná 21 Dulovce 94656
Krajina:
Slovenská republika
Dátum narodenia:
18. November 1953
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
17. Júl 2017

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Katarína Nagyová
Adresa:
Jókaiho 26 Komárno 94501

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 17.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×