Dodávateľ

Eurozel

Bernolákovo
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Eurozel s.r.o.

IČO: 47837934

Adresa: Národného oslobodenia 20/A, Bernolákovo

Registračné číslo: 2017/3-PO-E4040

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 9. Marec 2017

Záznam platný do: 9. Marec 2020

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 190 423,00 EUR 1 1
2017 82 322,33 EUR 7 7
2018 280 046,66 EUR 20 20
2019 165 666,32 EUR 14 14
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 190 423,00 EUR 1 1
2017 82 322,33 EUR 7 7
2018 280 046,66 EUR 20 20
2019 165 666,32 EUR 14 14

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 14 107 506,66 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 102 000,00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 2 67 398,00 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 1 1 700,00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 112 350,00 EUR
Národný onkologický ústav 8 64 280,00 EUR
Centrum účelových zariadení 1 190 423,00 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 9 24 955,65 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 0,00 EUR
Petržalský domov seniorov 2 46 325,00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 1 520,00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Čerstvé ovocie a zelenina 2015 Centrum účelových zariadení 464 853,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čerstvé ovocie a zelenina Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 59 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina (jar-leto) - v.02 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 3 330,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zelenina a ovocie Národný onkologický ústav 9 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konzumné zemiaky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 480,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina (jeseň - zima) - v.02 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 3 967,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina (jeseň - zima) - v.02 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 3 967,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zelenina a ovocie Národný onkologický ústav 9 500,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čerstvá zelenina a ovocie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 15 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zelenina a ovocie Národný onkologický ústav 9 500,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čerstvé ovocie a zelenina Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 60 454,85 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina (jar-leto) - v.02 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 3 330,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Konzumné zemiaky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 450,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čerstvá zelenina a ovocie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 16 810,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ovocie, zelenina, orechy a bylinky pre Petržalský domov seniorov Petržalský domov seniorov 44 096,46 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čerstvá zelenina a ovocie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 18 431,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina (jar-leto) - v.03 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 3 300,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina (jeseň - zima) - v.03 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 3 300,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 124 095,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zelenina a ovocie Národný onkologický ústav 9 500,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zelenina a ovocie Národný onkologický ústav 9 500,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čerstvé ovocie a zelenina Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 22 100,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Konzumné zemiaky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 150,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čerstvá zelenina a ovocie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 16 372,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zelenina a ovocie Národný onkologický ústav 9 800,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čerstvá zelenina a ovocie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 16 094,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Konzumné zemiaky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 200,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup ovocia a zeleniny Ekonomická univerzita v Bratislave 1 748,88 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina (jeseň - zima) - v.03 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 3 800,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Konzumné zemiaky neskoré - balenie 25 kg - v.02 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 1 764,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zelenina a ovocie Národný onkologický ústav 9 900,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čerstvé ovocie a zelenina Univerzita Komenského v Bratislave 35 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čerstvá zelenina a ovocie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 13 420,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Konzumné zemiaky a sladké zemiaky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 055,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ovocie a zelenina (jar-leto) - v.03 Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 4 300,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ovocie, zelenina, orechy a bylinky pre Petržalský domov seniorov Petržalský domov seniorov 32 936,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zelenina a ovocie Národný onkologický ústav 10 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spracované zemiaky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 355,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Konzumné zemiaky a sladké zemiaky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 125,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čerstvá zelenina a ovocie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 26 046,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Konzumné zemiaky neskoré - balenie 25 kg - v.02 Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 040,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie potravín pre je jedáleň VENZA vo VM ĽŠ UK Mlyny Univerzita Komenského v Bratislave 32 398,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
+4210903252215

+421911889215


samuel.podobny@gmail.com
podobnysamuel@gmail.com

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 66 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Samuel Podobný
Adresa:
Národného oslobodenia 20 Bernolákovo 900 27
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
8. August 2018
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Fridrich Paľko, s. r. o.
Adresa:
Grösslingova 4 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81109

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 8.08.2018 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×