Dodávateľ

Miroslav Galan

Krásny Brod
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Miroslav Galan

IČO: 34295542

Adresa: Rokytovce 80, Rokytovce

Registračné číslo: 2016/10-FO-E2448

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 4. Október 2016

Záznam platný do: 4. Október 2019

Posledná zmena: 6. Október 2016


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2012 308 963,00 EUR 14 14
2016 1 141 519,00 EUR 7 16
2017 512 641,00 EUR 5 7
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 50 703,00 EUR 2 2
2015 125 126,00 EUR 5 5
2016 100 743,00 EUR 6 6
2017 1 153 443,00 EUR 7 16
2018 515 448,00 EUR 5 7
2019 17 660,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 37 1 963 123,00 1963123.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Vranov n/T, LS Stropkov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 78 534,00 78534.0 EUR 2012 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Vranov n/T, LS Medzilaborce LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 68 221,00 68221.0 EUR 2012 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Vranov n/T, LS Koškovce LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 163 978,00 163978.0 EUR 2012 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Vranov n/T, LS Medzilaborce LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 102 101,00 102101.0 EUR 2012 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Vranov n/T, LS Medzilaborce LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 102 728,00 102728.0 EUR 2012 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Vranov n/T, LS Medzilaborce LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 109 864,00 109864.0 EUR 2012 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Vranov n/T, LS Medzilaborce LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 104 996,00 104996.0 EUR 2012 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Vranov n/T, LS Medzilaborce LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 97 693,00 97693.0 EUR 2012 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Vranov n/T, LS Stropkov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 66 876,00 66876.0 EUR 2012 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Vranov n/T, LS Medzilaborce LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 120 306,00 120306.0 EUR 2012 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Vranov n/T, LS Medzilaborce LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 114 430,00 114430.0 EUR 2012 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Vranov n/T, LS Medzilaborce LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 99 733,00 99733.0 EUR 2012 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Vranov n/T, LS Medzilaborce LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 124 178,00 124178.0 EUR 2012 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Medzilaborce na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 401 426,00 401426.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 4
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Stropkov na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 350 411,00 350411.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 4
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Nižná Jablonka na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 340 942,00 340942.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 4
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Vranov n/T, LS Medzilaborce LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 88 817,00 88817.0 EUR 2012 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Medzilaborce na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 109 089,00 109089.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Medzilaborce na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 106 293,00 106293.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Medzilaborce na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 96 725,00 96725.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Medzilaborce na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 470 529,00 470529.0 EUR 2017 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Medzilaborce na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 90 960,00 90960.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Medzilaborce na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 65 787,00 65787.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Medzilaborce na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 72 723,00 72723.0 EUR 2017 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Medzilaborce na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 82 489,00 82489.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Medzilaborce na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 169 108,00 169108.0 EUR 2017 Služby Nie 1http://www.a.sk


+421000000
+421000000


a@a.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 17 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Miroslav Galan
Adresa:
Rokytovce 80 Medzilaborce 06801
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×