Dodávateľ

Lespol SB s.r.o.

Šarišské Sokolovce
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti
Dodávateľ nemá záznam v registri hospodárskych subjektov.

Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2012 64 454,00 EUR 5 5
2014 22 423,00 EUR 3 3
2015 55 821,00 EUR 3 3
2016 1 213 910,00 EUR 9 12
2017 1 755 393,00 EUR 7 8
2018 1 361 960,00 EUR 4 4
2019 329 479,00 EUR 4 4
2020 307 677,00 EUR 4 4
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 23 185,00 EUR 3 3
2015 117 423,00 EUR 7 7
2016 741 411,00 EUR 4 4
2017 493 865,00 EUR 8 11
2018 3 097 766,00 EUR 8 9
2019 287 792,00 EUR 4 4
2020 291 859,00 EUR 4 4
2021 57 816,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 43 5 111 117,00 5111117.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Vranov n/T, LS Koškovce LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 81 181,00 81181.0 EUR 2012 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prešov -LS Široké -zmluvy k rámcovej dohode v IV.Q.r.2014 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 26 669,00 26669.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prešov -LS Široké -zmluvy k rámcovej dohode v III.Q.r.2014 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 29 827,00 29827.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Vranov n/T, LS Koškovce LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 70 579,00 70579.0 EUR 2012 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prešov -LS Široké -zmluvy k rámcovej dohode v II.Q.r.2014 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 74 690,00 74690.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prešov -LS Široké -zmluvy k rámcovej dohode v III.Q.r.2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 42 660,00 42660.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Vranov n/T, LS Koškovce LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 93 204,00 93204.0 EUR 2012 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Vranov n/T, LS Koškovce LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 84 571,00 84571.0 EUR 2012 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prešov -LS Široké -zmluvy k rámcovej dohode v I.Q.r.2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 252 891,00 252891.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažobnom procese na OZ Vranov n/T, LS Koškovce LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 56 122,00 56122.0 EUR 2012 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prešov -LS Široké -zmluvy k rámcovej dohode v IV.Q.r.2015 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 10 848,00 10848.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prešov -LS Široké -zmluvy k rámcovej dohode v I.Q.r.2016 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 213 547,00 213547.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prešov, LS Hanušovce na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 282 260,00 282260.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prešov, LS Sabinov na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 422 085,00 422085.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prešov - LS Široké LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 29 502,00 29502.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Koškovce na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 449 773,00 449773.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 4
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prešov, LS Hanušovce na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 275 131,00 275131.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prešov, LS Široké na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 188 789,00 188789.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Koškovce na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 107 326,00 107326.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Koškovce na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 109 930,00 109930.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prešov, LS Široké na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 28 810,00 28810.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Koškovce na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 107 867,00 107867.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prešov, LS Hanušovce na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 346 585,00 346585.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prešov, LS Široké na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 372 600,00 372600.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prešov, LS Sabinov na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 505 313,00 505313.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Koškovce na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 559 379,00 559379.0 EUR 2017 Služby Nie 2
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Vranov n/T, LS Koškovce na rok 2017 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 97 801,00 97801.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prešov, LS Široké na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 200 510,00 200510.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prešov, LS Široké na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 36 284,00 36284.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prešov, LS Široké na roky 2019 až 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 325 337,00 1325337.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prešov, LS Široké na rok 2018 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 46 801,00 46801.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prešov, LS Široké na roky 2019 až 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 220 095,00 220095.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prešov, LS Široké na roky 2019 až 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 36 852,00 36852.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prešov, LS Široké na roky 2019 až 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 30 534,00 30534.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prešov, LS Široké na roky 2019 až 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 41 998,00 41998.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prešov, LS Široké na roky 2019 až 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 189 900,00 189900.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prešov, LS Široké na roky 2019 až 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 21 594,00 21594.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prešov, LS Široké na roky 2019 až 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 38 367,00 38367.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Prešov, LS Široké na roky 2019 až 2022 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 57 816,00 57816.0 EUR 2020 Služby Nie 1
+421905407813


polomskysro@gmail.com

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 31 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Jozef Polomský
Adresa:
48 Šarišské Sokolovce 08266
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
1. Október 2018
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Ján Luterán
Adresa:
Sabinovská 52 Prešov 08001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 1.10.2018 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×