Dodávateľ

Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s.

Malacky
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s.

IČO: 31412955

Adresa: Cesta Mládeže 12, Malacky

Registračné číslo: 2019/11-PO-F1730

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 29. November 2019

Záznam platný do: 29. November 2022

Posledná zmena: 17. Jún 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 5 626,00 EUR 3 3
2015 5 367,00 EUR 3 3
2016 179 976,99 EUR 9 9
2017 35 895,82 EUR 11 11
2018 174 924,85 EUR 12 12
2019 38 786,00 EUR 9 9
2020 389 902,99 EUR 15 15
2021 86 854,05 EUR 5 5
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 3 963,00 EUR 2 2
2015 7 030,00 EUR 4 4
2016 172 676,99 EUR 8 8
2017 38 691,82 EUR 11 11
2018 175 893,85 EUR 12 12
2019 32 703,00 EUR 9 9
2020 399 520,99 EUR 16 16
2021 86 854,05 EUR 5 5

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 28 535 848,99 535848.99 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 6 121 352,54 121352.54 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 2 15 628,00 15628.00 EUR
Ružinovský domov seniorov 2 39 064,00 39064.00 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 1 711,33 711.33 EUR
Národný onkologický ústav 17 90 473,02 90473.02 EUR
GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 6 9 255,82 9255.82 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 105 000,00 105000.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 0,00 0.00 EUR
Ústav na výkon väzby 1 0,00 0.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Chlieb a iné pekárske výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8 522,00 8522.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Chlieb a iné pekárenské výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 409 711,00 409711.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Chlieb a iné pekárske výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 076,00 7076.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Chlieb a iné pekárske výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9 322,00 9322.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Chlieb a iné pekárske výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8 336,00 8336.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Chlieb a iné pekárske výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8 365,00 8365.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Chlieb a iné pekárske výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10 347,00 10347.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Chlieb a iné pekárenské výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 14 749,00 14749.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Chlieb a iné pekárenské výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 11 756,00 11756.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Chlieb a iné pekárenské výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 12 793,00 12793.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chlieb a iné pekárenské výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9 483,00 9483.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chlieb a iné pekárenské výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 11 196,00 11196.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chlieb a iné pekárenské výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 11 773,00 11773.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chlieb a iné pekárenské výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 11 444,00 11444.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chlieb a pekárenské výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 18 000,00 18000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chlieb, pečivo, vianočka Národný onkologický ústav 5 000,00 5000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sladké koláče Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 999,00 4999.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chlieb, pečivo, vianočka Národný onkologický ústav 5 200,00 5200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chlieb, pečivo, vianočka Národný onkologický ústav 5 500,00 5500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pekárenské a cukrárenské výrobky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 37 800,00 37800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chlieb a pekárenské výrobky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 92 000,00 92000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pekársky tovar a cukrárske výrobky GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 2 227,00 2227.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chlieb, pečivo, vianočka Národný onkologický ústav 5 000,00 5000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chlieb, pečivo, vianočka Národný onkologický ústav 5 000,00 5000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pekársky tovar a cukrárske výrobky GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 2 460,00 2460.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chlieb, pečivo, vianočka Národný onkologický ústav 5 000,00 5000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chlieb a pekárenské výrobky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 95 000,00 95000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pekárenské a cukrárenské výrobky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 37 699,24 37699.24 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chlieb, pečivo, vianočka Národný onkologický ústav 5 000,00 5000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pekársky tovar a cukrárske výrobky GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 2 120,00 2120.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chlieb, pečivo, vianočka Národný onkologický ústav 5 000,00 5000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chlieb a iné pekárenské výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8 980,00 8980.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chlieb, pečivo, vianočka Národný onkologický ústav 5 300,00 5300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup pečiva Ekonomická univerzita v Bratislave 853,60 853.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pekársky tovar a cukrárske výrobky GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 4 300,00 4300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pekárenské a cukrárenské výrobky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 39 823,85 39823.85 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chlieb a iné pekárenské výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10 549,00 10549.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chlieb a pekárenské výrobky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 126 000,00 126000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chlieb, pečivo, vianočka Národný onkologický ústav 5 500,00 5500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chlieb a iné pekárenské výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 11 509,00 11509.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chlieb a iné pekárenské výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 11 118,00 11118.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie potravín pre je jedáleň VENZA vo VM ĽŠ UK Mlyny Univerzita Komenského v Bratislave 8 688,00 8688.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chlieb, pečivo, vianočka Národný onkologický ústav 6 000,00 6000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chlieb a pekárenské výrobky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 119 998,00 119998.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pekársky tovar a cukrárske výrobky GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 4 500,00 4500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chlieb, pečivo, vianočka Národný onkologický ústav 6 500,00 6500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chlieb, pečivo, vianočka Národný onkologický ústav 6 500,00 6500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chlieb a iné pekárenské výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 23 542,00 23542.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pekárenské a cukrárenské výrobky_DNS Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 52 010,00 52010.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chlieb a iné pekárenské výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 13 089,00 13089.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chlieb, pečivo, vianočka Národný onkologický ústav 6 500,00 6500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pekárenské výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 749,80 4749.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zabezpečenie potravín pre je jedáleň VENZA vo VM ĽŠ UK Mlyny Univerzita Komenského v Bratislave 6 940,00 6940.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chlieb a iné pekárenské výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 14 581,00 14581.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pekárenské a cukrárenské výrobky_DNS Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 15 116,00 15116.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chlieb, pečivo, vianočka Národný onkologický ústav 6 250,00 6250.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 307 597,00 307597.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pekársky tovar a cukrárske výrobky GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 5 800,00 5800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pekárenské výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 996,76 7996.76 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chlieb a pekárenské výrobky Ústav na výkon väzby 143 400,00 143400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chlieb a iné pekárenské výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 15 272,00 15272.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chlieb a iné pekárenské výrobky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10 653,00 10653.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chlieb, pečivo, vianočka Národný onkologický ústav 4 460,00 4460.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Chlieb, pečivo, vianočka Národný onkologický ústav 4 460,00 4460.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Pekárenské a cukrárenské výrobky_DNS Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 98 064,00 98064.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Pekárske výrobky Ružinovský domov seniorov 29 772,00 29772.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Pekárske výrobky Ružinovský domov seniorov 9 292,00 9292.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
+4217722481


sekretariat@zpc-as.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 126 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Miloš Šefčík
Adresa:
Kempelenova 1 Bratislava 84104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. December 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Iveta Sallemová
Adresa:
Pračanská 65 Bratislava 83107
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Eva Kmecová
Adresa:
Tulipánova 10 Sečovce 07801
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Január 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Eva Kmecová
Adresa:
Tulipánova 10 Sečovce 07801
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
8. November 2018
Záznam do:
18. Január 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Miloš Šefčík
Adresa:
Kempelenova 1 Bratislava 84104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Júl 2017
Záznam do:
11. December 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Iveta Sameková
Adresa:
Na doline 9 Bratislava 83107
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Júl 2017
Záznam do:
8. November 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Juraj Samek
Adresa:
Na doline 9 Bratislava 831 07
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Júl 2017
Záznam do:
8. November 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Iveta Sameková
Adresa:
Na doline 9 Bratislava 83107
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
18. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Lucia Brezinová Sameková
Adresa:
Na doline 10356/ 9 Bratislava 831 07
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
18. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Iveta Sallemová
Adresa:
Pračanská 65 Bratislava 83107
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
18. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Soňa Vlhová, advokátska kancelária, s.r.o.
Adresa:
Twin City blok B, Mlynské nivy Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09
Meno:
JUDr. Soňa Vlhová, advokátska kancelária, s.r.o.
Adresa:
GBC I, Galvaniho 7 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04
Meno:
Potásch & Potásch s.r.o.
Adresa:
Jedľová 7 Bratislava - mestská časť Vrakuňa 82107

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 18.01.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 11.12.2018 do: 18.01.2021

StiahniZáznam platný od: 8.11.2018 do: 11.12.2018

StiahniZáznam platný od: 18.07.2017 do: 8.11.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×