Dodávateľ

VAMEL Meditec, spol. s r.o.

Nitra
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: VAMEL Meditec, spol. s r.o.

IČO: 36518565

Adresa: Pánska dolina 80, Nitra

Registračné číslo: 2015/6-PO-D7986

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 29. Jún 2015

Záznam platný do: 29. Jún 2018

Posledná zmena: 7. Marec 2016


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 13 629,00 EUR 1 1
2016 34 982,05 EUR 20 20
2017 25 994,99 EUR 10 10
2018 3 726,33 EUR 4 4
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 13 629,00 EUR 1 1
2016 34 982,05 EUR 20 20
2017 25 994,99 EUR 10 10
2018 3 726,33 EUR 4 4

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 240,00 240.00 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 1 707,00 1707.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 2 1 320,00 1320.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 1 1 035,00 1035.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 1 13 550,00 13550.00 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 2 4 533,33 4533.33 EUR
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 1 3 000,00 3000.00 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 4 469,00 4469.00 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3 1 388,00 1388.00 EUR
Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 1 195,83 195.83 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 1 265,00 265.00 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 2 3 578,50 3578.50 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 6 324,50 6324.50 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 4 7 805,25 7805.25 EUR
Národné rehabilitačné centrum 2 3 325,00 3325.00 EUR
Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 1 1 020,83 1020.83 EUR
PURUS, spol. s r.o. 1 13 629,00 13629.00 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 1 708,33 708.33 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 3 1 279,47 1279.47 EUR
Centrum sociálnych služieb - DEMY 1 1 108,33 1108.33 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Veľký Krtíš 1 2 455,00 2455.00 EUR
Stredná zdravotnícka škola 1 645,00 645.00 EUR
Centrum sociálnych služieb TAU 1 4 750,00 4750.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Zdravotnícke zariadenia a vybavenie PURUS, spol. s r.o. 639 745,00 639745.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Zástena trojdielna s plastovou výplňou Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 1 780,10 1780.1 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ambulantný zákrokový stôl, Stojan na infúziu pojazdný Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 5 950,00 5950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Liekové skrinky Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 710,00 710.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné vozíky, Stojan na infúziu pojazdný Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 747,25 747.25 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stojan na infúziu pojazdný Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 400,00 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vyšetrovacie lehátka a liekový vozík Ľubovnianska nemocnica, n. o. 3 600,00 3600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Terapeutické lehátko elektrické Národné rehabilitačné centrum 1 746,00 1746.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vyšetrovacie lehátko Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 300,00 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vyšetrovacie lehátko Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 250,00 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrické masážne ležadlo Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 4 127,50 4127.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Masážne ležadlo stacionárne dvojdielne Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 440,00 1440.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícke vybavenie - manipulačné/vyšetrovacie ležadlo, inštrumentálny stolík, infúzny stojan Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 7 590,00 7590.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Fyzioterapeutické pomôcky Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 5 365,00 5365.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Odberová zdravotnícka stolička na odber krvi Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 447,00 447.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Manipulačné ležadlo ML2 Psychiatrická nemocnica Michalovce, n.o. 1 350,00 1350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícke ležadlo stacionárne jednodielne Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 990,00 990.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske skrine a manipulačné ležadlo. Katolícka univerzita v Ružomberku 2 770,00 2770.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nástrojový stolík Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 392,60 392.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Infúzny stojan Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 308,00 308.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárska skriňa, elektricky výškovo nastaviteľný stôl. Katolícka univerzita v Ružomberku 970,20 970.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vyšetrovacie ležadlo dvojdielne ambulančné Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 256,00 256.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
zdravotnícka zástena Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 850,00 850.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ležadlá na cvičenie - Kenny stoly Stredná zdravotnícka škola 774,00 774.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrické terapeutické lehátko Národné rehabilitačné centrum 3 672,00 3672.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kreslá pre kardiakov elektricky ovládateľné GOLEM Centrum sociálnych služieb TAU 7 440,00 7440.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
vyšetrovacie lôžko elektrické (manipulačné ležadlo) Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 13 555,00 13555.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zástena látková - paraván Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 160,00 160.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vyšetrovacie lehátko Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 290,00 290.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kreslo pre kardiakov Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Veľký Krtíš 2 950,00 2950.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Transportné vozy Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 2 306,00 2306.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Manipulačné ležadlo Centrum sociálnych služieb - DEMY 1 400,00 1400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Polohovacie pomôcky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 289,00 289.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vyšetrovacie lôžka a zdravotnícke stoličky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 656,00 1656.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Transportné kreslo-sedačka Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 000,00 1000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
+421377410060


Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 54 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Marián Vajíček
Adresa:
Pánska dolina 80 Nitra 94901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Marian Vajiček
Adresa:
Pánska dolina 80 Nitra 94901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×