Dodávateľ

Pharmacare Slovakia, spol. s r.o.

Nitra
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: PHARMACARE SLOVAKIA, s.r.o.

IČO: 36246590

Adresa: Cabaj 504, Cabaj-Čápor

Registračné číslo: 2018/2-PO-E7399

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 26. Február 2018

Záznam platný do: 26. Február 2021

Posledná zmena: 15. Január 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 122 799,00 EUR 1 1
2016 1 415,00 EUR 1 1
2017 13 858,33 EUR 3 3
2018 14 999,00 EUR 1 1
2019 27 518,00 EUR 3 3
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 122 799,00 EUR 1 1
2016 1 415,00 EUR 1 1
2017 13 858,33 EUR 3 3
2018 14 999,00 EUR 1 1
2019 27 518,00 EUR 3 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 122 799,00 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 4 583,33 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 2 34 568,00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 1 3 899,00 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 4 050,00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 8 900,00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 1 1 415,00 EUR
Stredná zdravotnícka škola 1 375,00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Senzory k pulzným oxymetrom Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 405 942,00 EUR 2014 Tovary Nie 1
Elektrokardiografický prístroj ELI 230 s WAM a interpretáciou Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 1 698,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Simulačný defibrilátor Stredná zdravotnícka škola 550,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prístroj na holterové monitorovanie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 5 500,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Holtre a príslušenstvo Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 8 900,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Automatický externý defibrilátor Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 15 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Defibrilátor a EKG prístroj Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4 050,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
EKG holter (SW + 2ks záznamníkov) Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 3 991,60 EUR 2019 Tovary Nie 1
Automatický externý defibrilátor s príslušenstvom Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 19 655,00 EUR 2019 Tovary Nie 1http://www.pharmacare.sk


+421376580066


info@cardiodetect.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 38 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Martin Haas
Adresa:
Farská 34 Nitra 94901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×