Dodávateľ

Jozef Kvaššay

Považská Bystrica
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Jozef Kvaššay

IČO: 32900694

Adresa: SNP 1446/44, Považská Bystrica

Registračné číslo: 2018/4-FO-D6839

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 23. Apríl 2018

Záznam platný do: 23. Apríl 2021

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 1 500 000,00 EUR 1 1
2016 452 760,40 EUR 5 5
2017 379 235,00 EUR 3 3
2018 543 076,16 EUR 4 4
2019 427 571,90 EUR 4 4
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 1 500 000,00 EUR 1 1
2016 452 760,40 EUR 5 5
2017 35 198,00 EUR 2 2
2018 887 113,16 EUR 5 5
2019 427 571,90 EUR 4 4

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 2 16 469,90 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 2 884 429,00 EUR
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 5 192 780,40 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 2 133 298,33 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 3 75 665,83 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Prenájom protisnehových zábran a prenosných drevených bariér pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 335 370,00 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Prenájom protisnehových zábran a prenosných drevených bariér pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 800 000,00 EUR 2015 Tovary Nie 1
Prenájom protisnehových zábran a prenosných drevených bariér pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 344 037,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prenájom protisnehových zábran a prenosných drevených bariér pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 349 597,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Drevenné snehové zábrany - montáž, údržba, demontáž Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 36 000,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Zapožičanie, montáž, demontáž a rozmiestenie snehových zábran Hlavné mesto SR Bratislava 50 958,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Drevenné snehové zábrany popri cestách I. triedy - montáž, údržba, demontáž Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 35 625,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Drevenné snehové zábrany popri cestách I. triedy - montáž, údržba, demontáž Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 3 300,40 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie ciest snehovými zábranami Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 8 272,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Drevené protisnehové zábrany - zapožičanie, montáž, údržba a demontáž Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 32 400,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Drevenné snehové zábrany - montáž, údržba, demontáž Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 80 980,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Drevené protisnehové zábrany - montáž, údržba a demontáž Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 35 640,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Zapožičanie, montáž, demontáž a rozmiestnenie 20 485m snehových zábran Hlavné mesto SR Bratislava 109 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prenájom protisnehových zábran a prenosných drevených bariér pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 355 425,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Drevenné snehové zábrany popri cestách II. a III. triedy - montáž, údržba, demontáž Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 36 875,00 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie ciest snehovými zábranami Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 8 272,00 EUR 2019 Služby Nie 1
Drevené protisnehové zábrany - poskytnutie, montáž, údržba a demontáž Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 32 400,00 EUR 2019 Služby Nie 1

kvassay.jozef@centrum.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 61 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Jozef Kvaššay
Adresa:
SNP 1446/44 Považská Bystrica 01701
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
16. Január 2018
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Ing. Iveta Chodelková
Adresa:
289 Hôrky 01004

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 16.01.2018 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×