Dodávateľ

RESTADO s.r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: RESTADO s.r.o.

IČO: 36726010

Adresa: Lipského9 9, Bratislava

Registračné číslo: 2017/3-PO-E4074

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 10. Marec 2017

Záznam platný do: 10. Marec 2020

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 81 441,00 EUR 3 3
2015 50 533,00 EUR 5 14
2016 584 055,00 EUR 9 22
2017 13 517,00 EUR 5 10
2018 4 942,00 EUR 3 5
2019 1 648 032,00 EUR 4 8
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 81 441,00 EUR 3 3
2015 10 692,00 EUR 3 6
2016 592 530,00 EUR 9 26
2017 42 949,00 EUR 6 12
2018 5 920,00 EUR 3 6
2019 1 646 707,00 EUR 4 8
2020 2 281,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 56 657 580,00 EUR
Mesto Dobšiná 1 81 398,00 EUR
Západoslovenská distribučná, a.s. 5 1 643 542,00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Činnosť odborníka stavebného dozoru na mosty Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 29,00 EUR 2014 Služby Nie 1
Stavebný dozor pre projekt: Dobšiná - kanalizácia a ČOV Mesto Dobšiná 81 398,00 EUR 2014 Služby Áno 1
Činnosť koordinátora bezpečnosti Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 14,00 EUR 2014 Služby Nie 1
Činnosť odborníka stavebného dozoru na dopravné stavby Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 14 252,00 EUR 2015 Služby Nie 1
Činnosť koordinátora bezpečnosti Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 7 486,00 EUR 2015 Služby Nie 4
Činnosť odborníka stavebného dozoru na dopravné stavby Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 25,00 EUR 2015 Služby Nie 1
Činnosť odborníka stavebného dozoru na dopravné stavby Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 86 932,00 EUR 2015 Služby Nie 3
Činnosť koordinátora bezpečnosti Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 8 263,00 EUR 2015 Služby Nie 5
Činnosť koordinátora bezpečnosti Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 155,00 EUR 2016 Služby Neuvedené 3
Činnosť odborníka stavebného dozoru na dopravné stavby Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 52 961,00 EUR 2016 Služby Neuvedené 3
Činnosť odborníka stavebného dozoru na dopravné stavby Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 66 380,00 EUR 2016 Služby Neuvedené 3
Činnosť koordinátora bezpečnosti Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 355,00 EUR 2016 Služby Neuvedené 3
Činnosť environmentálneho dozoru stavebného dozoru Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 448 000,00 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Činnosť odborníka stavebného dozoru na dopravné stavby Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 18 161,00 EUR 2016 Služby Neuvedené 3
Činnosť koordinátora bezpečnosti Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 802,00 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Činnosť koordinátora bezpečnosti Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 617,00 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Činnosť odborníka stavebného dozoru na dopravné stavby Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 44 514,00 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Činnosť koordinátora bezpečnosti Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 52,00 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Činnosť odborníka stavebného dozoru na dopravné stavby Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 747,00 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Činnosť koordinátora bezpečnosti Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 547,00 EUR 2017 Služby Nie 3
Činnosť koordinátora bezpečnosti Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 240,00 EUR 2017 Služby Nie 3
Činnosť koordinátora bezpečnosti Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 934,00 EUR 2017 Služby Nie 2
Činnosť koordinátora bezpečnosti Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 411,00 EUR 2018 Služby Nie 2
Činnosť koordinátora bezpečnosti Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 575,00 EUR 2018 Služby Nie 2
Činnosť koordinátora bezpečnosti Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 956,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Výkon technického dozoru Západoslovenská distribučná, a.s. 1 953 472,00 EUR 2019 Služby Nie 5
Činnosť koordinátora bezpečnosti Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 501,00 EUR 2019 Služby Nie 1
Činnosť koordinátora bezpečnosti Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 708,00 EUR 2019 Služby Nie 1
Činnosť koordinátora bezpečnosti Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 281,00 EUR 2019 Služby Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 3 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Zuzana Miškovičová
Adresa:
Lipského 9 Bratislava 84101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
22. Máj 2018
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
HKP Legal, s.r.o.
Adresa:
Križkova 9 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 22.05.2018 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×