Dodávateľ

KUEHNE+NAGEL

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: KUEHNE + NAGEL, s r. o.

IČO: 31339603

Adresa: Polus Tower 2, Vajnorská 100/B, Bratislava

Registračné číslo: 2019/6-PO-E1575

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 13. Jún 2019

Záznam platný do: 13. Jún 2022

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 2 383 644,00 EUR 14 14
2015 43 120,00 EUR 3 3
2017 8 156 192,00 EUR 3 4
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 2 000 000,00 EUR 1 1
2015 43 120,00 EUR 3 3
2016 81 678,00 EUR 4 4
2017 7 628 764,00 EUR 5 6
2018 786 363,00 EUR 6 6
2019 43 031,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 8 156 192,00 8156192.00 EUR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 17 2 426 764,00 2426764.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Zabezpečenie prepravy zásielok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 2 000 000,00 2000000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Preprava diplomatických zásielok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 43 667,00 43667.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zabezpečenie prepravy zásielok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 70 069,00 70069.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Preprava diplomatických zásielok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 37 967,00 37967.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Preprava diplomatických zásielok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 41 068,00 41068.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Preprava diplomatických zásielok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 31 598,00 31598.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Preprava diplomatických zásielok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 23 121,00 23121.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie prepravy zásielok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 39 564,00 39564.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie prepravy zásielok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 47 920,00 47920.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie prepravy zásielok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 69 390,00 69390.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Zabezpečenie prepravy zásielok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 20 045,00 20045.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Medzinárodná preprava Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 500 000,00 7500000.0 EUR 2017 Služby Nie 2
Zabezpečenie prepravy zásielok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 108 018,00 108018.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Medzinárodná preprava Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 646 417,00 646417.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Medzinárodná preprava Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 9 775,00 9775.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zabezpečenie prepravy zásielok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 35 015,00 35015.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie prepravy zásielok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 43 486,00 43486.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie prepravy zásielok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 36 370,00 36370.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie prepravy zásielok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 90 528,00 90528.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Zabezpečenie prepravy zásielok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 61 116,00 61116.0 EUR 2014 Služby Nie 1

katarina.gazdikova@kuehne-nagel.com

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 74 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Klaus - Michael Kühne
Adresa:
Dorfstrasse 5 Schindellegi 8834
Krajina:
Švajčiarska konfederácia
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
4. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Soňa Vlhová, advokátska kancelária, s.r.o.
Adresa:
GBC I, Galvaniho 7 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04
Meno:
JUDr. Soňa Vlhová, advokátska kancelária, s.r.o.
Adresa:
Twin City blok B, Mlynské nivy 12 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81109
Meno:
JUDr. Soňa Vlhová, advokátska kancelária, s.r.o.
Adresa:
Twin City blok B, Mlynské nivy 12 Bratislava - mestská časť Ružinov 82109

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 4.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×