Dodávateľ

KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o.

Pusté Sady
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o.

IČO: 34100644

Adresa: 131, Pusté Sady

Registračné číslo: 2019/11-PO-C4420

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 5. November 2019

Záznam platný do: 5. November 2022

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 718 358,00 EUR 1 1
2016 108 789,00 EUR 2 2
2017 385 088,00 EUR 2 2
2018 5 098,00 EUR 1 1
2019 720 650,00 EUR 3 3
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 718 358,00 EUR 1 1
2016 108 789,00 EUR 2 2
2017 3 480,00 EUR 1 1
2018 386 706,00 EUR 2 2
2019 720 650,00 EUR 3 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 17 176,00 EUR
Mesto Sereď 4 1 815 518,00 EUR
Obec Šoporňa 1 105 289,00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Zber a odvoz odpadu a súvisiace služby na území obce Šoporňa Obec Šoporňa 150 000,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Zneškodňovanie komunálnych odpadov z mesta Sereď skládkovaním Mesto Sereď 718 358,00 EUR 2015 Služby Nie 1
Komunálne služby v meste Sereď Mesto Sereď 381 608,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Odvoz a uloženie komunálneho odpadu Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 128,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Vývoz a uloženie komunálneho odpadu Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 496,44 EUR 2017 Služby Nie 1
Vývoz a uloženie komunálneho odpadu Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 098,80 EUR 2018 Služby Nie 1
Vývoz a uloženie komunálneho odpadu Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 098,80 EUR 2019 Služby Nie 1
Zneškodňovanie komunálnych odpadov z mesta Sereď skládkovaním Mesto Sereď 312 531,00 EUR 2019 Služby Nie 1
Komunálne služby v meste Sereď Mesto Sereď 356 700,00 EUR 2019 Služby Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 425 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Jens Mortensen
Adresa:
Høgevej, Nordenhuse 6 Nyborg 5800
Krajina:
Dánske kráľovstvo
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
28. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Uffe Tønning Hansen
Adresa:
Åvangen 96 Ringe 5750
Krajina:
Dánske kráľovstvo
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
28. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Solvejg Tønning Sørensen
Adresa:
Kobberbæksvej 31A Svendborg 5700
Krajina:
Dánske kráľovstvo
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
28. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jens Flesner Kristiansen
Adresa:
H.C. Ørstedsvej, 01. tv. 46 Frederiksberg 1879
Krajina:
Dánske kráľovstvo
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
3. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Søren Borregaard
Adresa:
GI Højenvej 105 Vejle 7100
Krajina:
Dánske kráľovstvo
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
3. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Finn Buus Nielsen
Adresa:
Hindsholmvej 20 Kerteminde 5300
Krajina:
Dánske kráľovstvo
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
28. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Søren Klarskov Vilby
Adresa:
Hans Appels Vej, Hjallese 7 Odense S 5260
Krajina:
Dánske kráľovstvo
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
28. Júl 2017
Záznam do:
3. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jens Flesner Kristiansen
Adresa:
H.C. Ørstedsvej, 01. tv. 46 Frederiksberg 1879
Krajina:
Dánske kráľovstvo
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
28. Júl 2017
Záznam do:
3. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Søren Borregaard
Adresa:
GI Højenvej 105 Vejle 7100
Krajina:
Dánske kráľovstvo
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
28. Júl 2017
Záznam do:
3. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ib Thrane
Adresa:
Sadolinsvaenget 4 Odense 5230
Krajina:
Dánske kráľovstvo
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
28. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Søren Klarskov Vilby
Adresa:
Hans Appels Vej, Hjallese 7 Odense S 5260
Krajina:
Dánske kráľovstvo
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
28. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Peter Schak Larsen
Adresa:
Sadolinsgade 9 Odense 5000
Krajina:
Dánske kráľovstvo
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
28. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Uffe Tønning Hansen
Adresa:
Åvangen 96 Ringe 5750
Krajina:
Dánske kráľovstvo
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
28. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jens Mortensen
Adresa:
Høgevej, Nordenhuse 6 Nyborg 5800
Krajina:
Dánske kráľovstvo
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
28. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Slavomír Faško
Adresa:
Sadová 3003/7 Stará Turá 91601
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
28. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jaroslav Serenčéš
Adresa:
Nitrianska 644 Šintava 92551
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
28. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Finn Buus Nielsen
Adresa:
Hindsholmvej 20 Kerteminde 5300
Krajina:
Dánske kráľovstvo
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
28. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Barger Prekop s.r.o.
Adresa:
Mostová 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 3.02.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 2.01.2019 do: 3.02.2020

StiahniZáznam platný od: 22.12.2017 do: 2.01.2019

StiahniZáznam platný od: 28.07.2017 do: 22.12.2017

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×