Dodávateľ

ELEKTRO GLOBAL SLOVAKIA s.r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: ELEKTRO GLOBAL SLOVAKIA, s.r.o.

IČO: 35799668

Adresa: Kolmá 8, Bratislava

Registračné číslo: 2018/10-PO-E9221

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 2. November 2018

Záznam platný do: 2. November 2021

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 34 975,00 EUR 1 1
2016 47 218,00 EUR 6 6
2017 12 675,00 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 34 975,00 EUR 1 1
2016 47 218,00 EUR 6 6
2017 12 675,00 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 6 200,00 6200.00 EUR
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 27 150,00 27150.00 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 737,00 737.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 6 475,00 6475.00 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 2 5 333,00 5333.00 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 34 975,00 34975.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 1 13 998,00 13998.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Rekonštrukcia trafostanice 22 kV - dodávka a montáž rozvádzačov 22kV v rozvodni VN – Trafostanica T-215 Výskumný ústav vodného hospodárstva 35 000,00 35000.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Elektromateriál - súpravy skratovacie Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 890,00 890.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompenzačné rozvádzače Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 20 282,50 20282.5 EUR 2016 Služby Nie 1
servisné práce - údržba transformátorov Ekonomická univerzita v Bratislave 333,00 333.0 EUR 2016 Služby Nie 1
výmena odpínačov Ekonomická univerzita v Bratislave 5 000,00 5000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Oprava trafostanice 22 kV a transformátorov 22/0,4 kV Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 9 900,00 9900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Odborné prehliadky, odborné skúšky, opakované úradné skúšky, údržba vysokonapäťových transformačných staníc. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 17 496,00 17496.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Odstránenie nezhôd -nedostatkov zistených počas odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických zariadení - trafostaníc(TS) Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6 500,00 6500.0 EUR 2017 Služby Nie 1
dodávka a montáž kompenzačného rozvádzača v TS Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 440,00 7440.0 EUR 2017 Služby Nie 1
+421263531955


Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 15 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Viera Podolinčáková
Adresa:
Kolmá 8 Bratislava 85101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
26. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Bc. Ing. Miroslav Podolinčák
Adresa:
Garnisonsstrasse 13 Hainburg a. d. Donau 2410
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
26. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jozef Podolinčák
Adresa:
Dolichénska 18 Bratislava 85110
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
26. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Bc. Ing. Miroslav Podolinčák
Adresa:
Garnisonsstrasse 13 Hainburg a. d. Donau 2410
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
26. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jozef Podolinčák
Adresa:
Dolichénska 18 Bratislava 85110
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
26. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Ján Bartánus
Adresa:
A. Bernoláka 7 Ružomberok 03401

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 26.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×