Dodávateľ

GEODET SNINA, s.r.o.

Snina
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: GEODET SNINA, s.r.o.

IČO: 36485551

Adresa: Strojárska3995/113 3995/113, Snina

Registračné číslo: 2017/10-PO-D4930

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 21. Október 2017

Záznam platný do: 21. Október 2020

Posledná zmena: 14. Február 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 10 530,00 EUR 3 3
2015 170 757,00 EUR 5 10
2016 22 330,00 EUR 4 14
2017 9 330,00 EUR 3 8
2018 5 827,00 EUR 4 7
2019 15 565 466,00 EUR 3 5
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 5 610,00 EUR 2 2
2015 173 657,00 EUR 5 10
2016 17 200,00 EUR 4 11
2017 11 840,00 EUR 3 9
2018 8 777,00 EUR 4 7
2019 15 567 156,00 EUR 4 8

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 19 995,00 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 1 15 563 500,00 EUR
Slovenský pozemkový fond 45 200 745,00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Geodetické služby Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 123 600,00 EUR 2015 Služby Nie 1
Geodetické práce pre potreby SPF Slovenský pozemkový fond 35 826,00 EUR 2015 Služby Nie 1
Geodetické práce pre potreby RO SPF Slovenský pozemkový fond 18 423,00 EUR 2014 Služby Áno 1
Geodetické práce pre potreby RO SPF Slovenský pozemkový fond 16 905,00 EUR 2014 Služby Áno 1
Geodetické práce pre potreby SPF Slovenský pozemkový fond 26 300,00 EUR 2015 Služby Nie 2
Geodetické práce pre potreby SPF Slovenský pozemkový fond 3 288,00 EUR 2015 Služby Nie 2
Geodetické práce pre potreby RO SPF Slovenský pozemkový fond 800 000,00 EUR 2015 Služby Nie 4
Geodetické práce pre potreby RO SPF Slovenský pozemkový fond 73 864,00 EUR 2014 Služby Áno 1
Geodetické práce pre potreby SPF Slovenský pozemkový fond 136 794,00 EUR 2016 Služby Nie 4
Geodetické práce pre potreby RO SPF Slovenský pozemkový fond 23 160,00 EUR 2016 Služby Neuvedené 3
Geodetické práce pre potreby RO SPF Slovenský pozemkový fond 32 901,00 EUR 2016 Služby Neuvedené 3
Geodetické práce pre potreby RO SPF Slovenský pozemkový fond 22 778,00 EUR 2016 Služby Neuvedené 4
Geodetické práce pre potreby RO SPF Slovenský pozemkový fond 30 111,00 EUR 2017 Služby Nie 3
Geodetické práce pre potreby RO SPF Slovenský pozemkový fond 91 969,00 EUR 2017 Služby Nie 2
Geodetické práce pre potreby RO SPF Slovenský pozemkový fond 25 994,00 EUR 2017 Služby Nie 3
Geodetické práce pre potreby RO SPF Slovenský pozemkový fond 13 638,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Geodetické práce pre potreby RO SPF Slovenský pozemkový fond 31 520,00 EUR 2018 Služby Nie 2
Geodetické práce pre potreby RO SPF Slovenský pozemkový fond 22 915,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Geodetické práce pre potreby RO SPF Slovenský pozemkový fond 25 678,00 EUR 2018 Služby Nie 3
Geodetické práce pre potreby RO SPF Slovenský pozemkový fond 10 563,00 EUR 2019 Služby Nie 2
Vypracovanie a vykonanie projektov pozemkových úprav v regiónoch Slovenskej republiky Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 44 627 803,00 EUR 2019 Služby Áno 1
Geodetické práce pre potreby RO SPF Slovenský pozemkový fond 12 168,00 EUR 2019 Služby Nie 2
+4217659296


g-geodet@snina.net

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 35 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Jozef Fencák
Adresa:
79 Dlhé nad Cirochou 06782
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
27. Apríl 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Štefan Grecko
Adresa:
Hámorská 4000/40 Snina 06901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
27. Apríl 2018
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Iveta Bžánová
Adresa:
Strojárska Snina 069 01

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 27.04.2018 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×