Dodávateľ

SGS Holding a.s.

Banská Bystrica
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti
1.8

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: SGS Holding a.s.

IČO: 45406081

Adresa: M.M.Hodžu 1072/9, Banská Bystrica

Registračné číslo: 2020/5-PO-E5016

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 22. Máj 2020

Záznam platný do: 22. Máj 2023

Posledná zmena: 23. Máj 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 113 833,00 EUR 1 1
2016 28 133,18 EUR 3 3
2018 992 401,17 EUR 5 5
2019 40 116 020,00 EUR 3 4
2020 4 319 900,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 113 833,00 EUR 1 1
2016 28 133,18 EUR 3 3
2018 992 401,17 EUR 5 5
2019 28 972 220,00 EUR 1 2
2020 15 463 700,00 EUR 3 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 3 399,17 3399.17 EUR
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 1 113 833,00 113833.00 EUR
Slovenská agentúra životného prostredia 2 4 722 602,00 4722602.00 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 4 40 116 020,00 40116020.00 EUR
Geodetický a kartografický ústav Bratislava 2 137 324,18 137324.18 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 16 900,00 16900.00 EUR
Horská záchranná služba 1 60 000,00 60000.00 EUR
GEO-KOD, s.r.o. 1 398 800,00 398800.00 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 1 409,00 1409.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Nákup GPS zariadení Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 95 651,00 95651.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
GEODETICKÉ PRÍSTROJE S PRÍSLUŠENSTVOM A ZAŠKOLENÍM GEO-KOD, s.r.o. 399 780,00 399780.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Licencia na fotogrametricky vyhotovený digitálny model terénu (DTM) vrátane leteckej snímky v ramennej sústave Dunaja Výskumný ústav vodného hospodárstva 17 710,00 17710.0 EUR 2016 Služby Áno 1
GNSS prijímač s decimetrovou presnosťou Stonex S5 Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 699,00 1699.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
GNSS anténa pre permanentnú referenčnú stanicu SKPOS. Geodetický a kartografický ústav Bratislava 13 434,00 13434.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multispektrálna kamera Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 4 440,00 4440.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zariadenia umožňujúce vyhodnocovanie rizík v horskom prostredí použitím UAV. UAV predstavujú modernú technológiu na zber geografických dát v prírodnom prostredí. Umožňuje mapovať aj nedostupné a horské oblasti. Horská záchranná služba 72 160,00 72160.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Rozšírenie modulov riadiaceho softvéru služby SKPOS a doplnenie hardvéru časti siete permanentných staníc SKPOS Geodetický a kartografický ústav Bratislava 159 600,00 159600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obstaranie priestorových informácií pre potreby tvorby územných systémov ekologickej stability Slovenská agentúra životného prostredia 437 500,00 437500.0 EUR 2018 Služby Áno 1
Vypracovanie a vykonanie projektov pozemkových úprav v regiónoch Slovenskej republiky Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 44 627 803,00 44627803.0 EUR 2019 Služby Áno 2
Systém na komplexné poskytovanie environmentálnych informácií pre potreby identifikácie prírodných a poloprírodných oblastí v kontexte tvorby dokumentov ÚSES na miestnej úrovni Slovenská agentúra životného prostredia 4 319 900,00 4319900.0 EUR 2020 Služby Áno 1
Vypracovanie a vykonanie projektov pozemkových úprav v regiónoch Slovenskej republiky Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 34 018 560,00 34018560.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Vypracovanie a vykonanie projektov pozemkových úprav v regiónoch Slovenskej republiky Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 3 927 360,00 3927360.0 EUR 2019 Služby Áno 1

sekretariat@sgs-holding.com

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 65 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Ján Cílik
Adresa:
M. M. Hodžu 1072/9 Banská Bystrica 974 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
9. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ján Cílik
Adresa:
M. M. Hodžu 1072/9 Banská Bystrica 974 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
9. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
WITT&KLEIM ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA S.R.O.
Adresa:
Horná 65/A Banská Bystrica 97401

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 9.08.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×