Dodávateľ

GAZDA, spol. s r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: GAZDA, spol. s r.o.

IČO: 31382789

Adresa: Hodonínska 7/A, Bratislava

Registračné číslo: 2018/7-PO-E8559

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 23. Júl 2018

Záznam platný do: 23. Júl 2021

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 215 600,00 EUR 2 3
2016 122 800,40 EUR 11 11
2017 29 454,50 EUR 5 5
2018 100 299,83 EUR 5 5
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 215 600,00 EUR 2 3
2016 122 800,40 EUR 11 11
2017 29 454,50 EUR 5 5
2018 100 299,83 EUR 5 5

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 5 267,42 EUR
Centrum výcviku Lešť 1 4 049,25 EUR
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 9 61 069,08 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 2 10 122,50 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 3 215 600,00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 1 733,00 EUR
Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s. 2 139 996,99 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 4 980,00 EUR
Mestská časť Bratislava - Rusovce 1 14 987,50 EUR
Národný onkologický ústav 1 1 799,00 EUR
Základná škola 1 4 649,99 EUR
Športové centrum polície 1 3 900,00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Náhradné diely na motorové píly ( STHIL, Husqvarna ) SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 133 781,00 EUR 2015 Tovary Nie 2
Náhradné diely na krovinorezy (STIHL, Husqvarna) SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 128 766,00 EUR 2015 Tovary Nie 1
Záhradný kosiaci traktor STARJET UJ 102-24P2 s príslušenstvom Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 5 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na krovinorez STIHL FS 500 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 570,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely a spottrebný materiál na krovinorez STIHL FS 500 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 2 900,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely a spotrebný materiál na záhradnú techniku MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 1 290,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Traktorová kosačka Kubota GZD 21 HD alebo ekvivalent Mestská časť Bratislava - Rusovce 18 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Opravy a servis záhradnej techniky Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s. 70 000,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Trávny traktor STARJET HST AJ 102 21 HP s prívesným vozíkom PVT 400N a deflektorom alebo ekvivalent - 1 ks Športové centrum polície 4 800,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Traktorová kosačka Kubota G23 so žacím strojom a zberným košom alebo ekvivalent MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 18 330,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup plechových garáží Centrum výcviku Lešť 4 950,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Radlica snehová čelná pre traktor Kubota G23 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 1 750,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Traktorová kosačka s košom STARJET UJ102-23P6 a príslušenstvo Základná škola 5 600,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Traktorová kosačka Kubota G23 so žacím strojom a zberným košom alebo ekvivalent MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 24 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ručné náradie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 735,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Snehová fréza Národný onkologický ústav 2 332,50 EUR 2017 Tovary Nie 1
Traktorová kosačka Ekonomická univerzita v Bratislave 8 317,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Záhradný vysávač, krovinorez, kosačka, pila Ekonomická univerzita v Bratislave 5 214,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Multifunkčné vozidlo RTV X 900 4x4 alebo ekvivalent MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 26 400,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Radlica snehová čelná pre traktor Kubota G23 MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 2 200,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ručný motorový krovinorez STIHL FS 490 C-EM, alebo ekvivalent MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 2 200,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Záhradná technika a mechanizmy Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 6 480,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Opravy a servis záhradnej techniky Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s. 70 000,00 EUR 2018 Služby Nie 1
+421263813855


obchod@gazdacentrum.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 94 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Marcel Andits
Adresa:
Hodonínska 7A Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84103
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
20. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Marcel Marcel
Adresa:
Hodonínska 7/A Bratislava 84103
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
20. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
LG Legal, s.r.o.
Adresa:
Seberíniho 9 Bratislava - mestská časť Ružinov 82103

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 20.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×