Dodávateľ

GAJOS, s.r.o.

Liptovský Mikuláš
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: GAJOS, s.r.o.

IČO: 36376981

Adresa: M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš

Registračné číslo: 2017/6-PO-D3891

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 16. Jún 2017

Záznam platný do: 16. Jún 2020

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 30 514,00 EUR 2 2
2016 400 000,00 EUR 1 1
2018 30 500,00 EUR 1 1
2019 400,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 30 514,00 EUR 2 2
2016 400 000,00 EUR 1 1
2018 30 500,00 EUR 1 1
2019 400,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 400,00 EUR
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 1 30 500,00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 1 30 500,00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 14,00 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 400 000,00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Pracovná zdravotná služba a lekárske preventívne prehliadky Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 25 421,00 EUR 2014 Služby Nie 1
Činnosť koordinátora bezpečnosti Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 14,00 EUR 2014 Služby Nie 1
Správa budov, zariadení a výkon technika BOZP a PO Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 363 750,00 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
BOZP a PZS Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 33 330,96 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlaková fľaša na CO2, plyn CO2 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 480,00 EUR 2019 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 66 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Gabriel Šimko
Adresa:
Vitálišovce 850 Liptovský Mikuláš 03104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
23. Január 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ondrej Sochor
Adresa:
Jamník 173 Liptovský Hrádok 03301
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
2. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ján Uličný
Adresa:
Jamník 201 Liptovský Hrádok 03301
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
2. August 2017
Záznam do:
23. Január 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Gabriel Šimko
Adresa:
Vitálišovce 850 Liptovský Mikuláš 03104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
2. August 2017
Záznam do:
23. Január 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Gabriel Šimko
Adresa:
Vitálišovce 850 Liptovský Mikuláš 03104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
2. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ondrej Sochor
Adresa:
Jamník 173 Liptovský Hrádok 03301
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
2. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ján Uličný
Adresa:
Jamník 201 Liptovský Hrádok 03301
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
2. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Janka Kmeťová
Adresa:
Prof.Sáru 44 Banská Bystrica 97401

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 23.01.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 2.08.2017 do: 23.01.2020

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×