Dodávateľ

EXPORT-IMPORT, s.r.o.

Bardejov
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti
3.6

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: WINTOPERK, s.r.o.

IČO: 34146300

Adresa: Nitrianska 103, Partizánske

Registračné číslo: 2019/1-PO-E9762

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 30. Január 2019

Záznam platný do: 30. Január 2022

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 456 398,00 EUR 1 1
2016 8 798,19 EUR 9 9
2017 12 949,17 EUR 3 3
2018 36 570,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 456 398,00 EUR 1 1
2016 8 798,19 EUR 9 9
2017 12 949,17 EUR 3 3
2018 36 570,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 50,00 50.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 642,60 642.60 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1 4 357,50 4357.50 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 1 350,00 1350.00 EUR
Psychiatrická nemocnica Hronovce 1 524,92 524.92 EUR
Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 649,00 649.00 EUR
Záchranná služba 2 45 161,67 45161.67 EUR
WINTOPERK, s.r.o. 1 456 398,00 456398.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 2 331,67 2331.67 EUR
Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 1 1 200,00 1200.00 EUR
VITALITA n.o. 1 2 050,00 2050.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 0,00 0.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Inovatívne technológie v spoločnosti WINTOPERK, s.r.o. WINTOPERK, s.r.o. 603 398,00 603398.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
obuv pracovná Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 350,00 1350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Bezpečnostná obuv S1 Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 000,00 2000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
pracovný odev a obuv Psychiatrická nemocnica Hronovce 856,51 856.51 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovná obuv Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 1 500,00 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obuv ochranná delta s-3 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 69,00 69.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Bezpečnostná pracovná obuv Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 758,00 1758.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky - obuv Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 050,00 1050.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovná obuv VITALITA n.o. 3 330,00 3330.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obuv ochranná pracovná /pánska/ Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 700,00 2700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranné šnurovacie členkové topánky pre kuchárov Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 800,00 1800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Antistatická ochranná obuv Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 10 560,00 10560.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bezpečnostná pracovná obuv Záchranná služba 11 991,96 11991.96 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bezpečnostná ochranná obuv Záchranná služba 34 952,00 34952.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
+42105338443
+421511868982
+421387497127
+421387497126


obuvbard@ke.telecom.sk
horecna@wintoperk.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 89 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Pavol Lackovič
Adresa:
Horská 48 Partizánske 95806
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Iveta Lackovičová
Adresa:
Horská 48 Partizánske 95806
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Pavol Lackovič
Adresa:
Horská 48 Partizánske 95806
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
18. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Iveta Lackovičová
Adresa:
Horská 48 Partizánske 95806
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
18. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária JUDr. Edit Balážiková s. r. o.
Adresa:
Jesenského 5 Partizánske 95801

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 18.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×