Dodávateľ

ELENIT, s.r.o.

Zvolen
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: ELENIT, s.r.o.

IČO: 44559372

Adresa: Predmestie 8034/1, Zvolen

Registračné číslo: 2017/6-PO-E5191

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 1. Jún 2017

Záznam platný do: 1. Jún 2020

Posledná zmena: 16. Máj 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 68 825,00 EUR 1 1
2015 67 153,00 EUR 1 1
2016 193 424,53 EUR 6 6
2017 3 480,83 EUR 2 2
2018 196 870,00 EUR 4 5
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 68 825,00 EUR 1 1
2015 67 153,00 EUR 1 1
2016 193 424,53 EUR 6 6
2017 3 480,83 EUR 2 2
2018 196 870,00 EUR 4 5

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 38 213,83 38213.83 EUR
Domov seniorov Lamač 1 68 825,00 68825.00 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 969,00 969.00 EUR
Psychiatrická liečebňa Sučany 1 67 153,00 67153.00 EUR
Obec Hontianska Vrbica 1 89 799,96 89799.96 EUR
Ústredie ľudovej umeleckej výroby 1 3 602,00 3602.00 EUR
Obec Rohov 1 85 422,57 85422.57 EUR
Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella 1 2 500,00 2500.00 EUR
Stredná zdravotnícka škola 1 4 900,00 4900.00 EUR
Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia 1 1 100,00 1100.00 EUR
Domov sociálnych služieb 2 167 268,00 167268.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Výmena stupačiek Domov seniorov Lamač 75 000,00 75000.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Stavebné úpravy - 2.a3.NP budova A Psychiatrická liečebňa Sučany 72 734,00 72734.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Novostavba Športového areálu Obec Hontianska Vrbica 149 667,36 149667.36 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Rekonštrukcia kultúrneho domu Obec Rohov 146 438,70 146438.7 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Stavebný materiál Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 970,00 970.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rekonštrukcia podláh na vyhliadkovej terase Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella 3 250,00 3250.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Oprava a premaľovanie fasády na budove školy. Stredná zdravotnícka škola 6 000,00 6000.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Oprava strechy Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 12 000,00 12000.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
maľovanie interiérových priestorov Pedagogická a sociálna akadémia - Pedagógiai és Szociális Akadémia 1 500,00 1500.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Oprava ELI a bleskozvodov po OPaOS Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 857,00 2857.0 EUR 2017 Služby Nie 1
oprava protipožiarneho obkladu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 13 585,20 13585.2 EUR 2018 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia práčovne a rekonštrukcia sociálnych zariadení v objektoch Domova sociálnych služieb Čeláre – Kirť Domov sociálnych služieb 167 268,00 167268.0 EUR 2018 Práce Nie 2
oprava protipožiarneho obkladu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 18 000,00 18000.0 EUR 2018 Stavebné práce Nie 1
Renovácia drevenej podlahy, dodanie a montáž okrajových drevených líšt BB (3) Ústredie ľudovej umeleckej výroby 4 472,26 4472.26 EUR 2018 Stavebné práce Nie 1
+421903555052


obchod@elenit.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 86 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ján Horný
Adresa:
Lhenická 42/31 Budča 962 33
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
4. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Marek Bachorovský
Adresa:
Topoľová 17 Sliač 962 31
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
2. Január 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ján Horný
Adresa:
Lhenická 42/31 Budča 962 33
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
4. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Ľubomír Ivan, advokát
Adresa:
Námestie SNP 41 Zvolen 960 01
Meno:
JUDr. Ľubomír Ivan, advokát
Adresa:
Dukelských hrdinov 22 Zvolen 960 01

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 18.07.2018 do:

StiahniZáznam platný od: 2.01.2018 do: 18.07.2018

StiahniZáznam platný od: 4.08.2017 do: 2.01.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×