Dodávateľ

A-STUDIO, s.r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: A - STUDIO s.r.o.

IČO: 31396526

Adresa: Trenčianska 53/B , Bratislava - mestská časť Ružinov

Registračné číslo: 2020/5-PO-E5109

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 26. Máj 2020

Záznam platný do: 26. Máj 2023

Posledná zmena: 23. December 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 178 178,00 EUR 1 1
2016 180 212,83 EUR 3 3
2017 66 665,82 EUR 3 3
2018 216 008,00 EUR 1 1
2019 990 000,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 178 178,00 EUR 1 1
2016 180 212,83 EUR 3 3
2017 66 665,82 EUR 3 3
2018 216 008,00 EUR 1 1
2019 990 000,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 990 000,00 990000.00 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 3 30 916,65 30916.65 EUR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 1 146 067,00 146067.00 EUR
Domov dôchodcov 3 248 073,00 248073.00 EUR
Novohradské osvetové stredisko 1 216 008,00 216008.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Aplikácia ustanovení Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 259/2008 Z. z. a ďalších právnych predpisov na vybrané sekcie objektu Domova dôchodcov. Domov dôchodcov 198 425,00 198425.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Zabezpečenie montáže, demontáže a odstránenia dočasných exteriérových pavilónov počas predsedníctva SR v Rade EÚ v roku 2016 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 146 067,00 146067.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Nábytok do klientských izieb Domov dôchodcov 33 000,00 33000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup typových prvkov interiérového vybavenia Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 10 807,20 10807.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Murárske práce Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 23 880,00 23880.0 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Stolárske práce Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 11 880,00 11880.0 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Nábytok Domov dôchodcov 53 000,00 53000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rekonštrukcia strechy Novohradského osvetového strediska, Lučenec Novohradské osvetové stredisko 216 008,00 216008.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Bratislava, Kutuzovove kasárne, b. č. 111 – úprava malých jedální v KJB - realizácia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 148 370,00 1148370.0 EUR 2019 Práce Nie 1
+421903787866

+421903787866


mh@a-st.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 48 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Alena Tarabová
Adresa:
Bartoňova 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81103
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Igor Taraba
Adresa:
Bartoňova 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81103
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Igor Taraba
Adresa:
Bartoňova 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81103
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
21. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Alena Tarabová
Adresa:
Bartoňova 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81103
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
21. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Milan Cíbik
Adresa:
Tomášikova 4 Bratislava - mestská časť Ružinov 82103

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 1.02.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 21.07.2017 do: 1.02.2021

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia
Rekonštrukcia strechy Novohradského osvetového strediska, Lučenec 216 600,00 EUR Práce 30. September 2018 Novohradské osvetové stredisko A-STUDIO, s.r.o.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×