Dodávateľ

EverLift Slovakia, s.r.o.

Banská Bystrica
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: EverLift Slovakia, s.r.o.

IČO: 36054224

Adresa: Kremnička 3, Banská Bystrica

Registračné číslo: 2019/8-PO-D879

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 19. August 2019

Záznam platný do: 19. August 2022

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 105 780,00 EUR 1 1
2016 13 740,00 EUR 1 1
2017 192 000,00 EUR 2 2
2018 587 020,00 EUR 4 4
2019 633 025,00 EUR 3 3
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 105 780,00 EUR 1 1
2016 13 740,00 EUR 1 1
2017 192 000,00 EUR 2 2
2018 837 020,00 EUR 5 5
2019 383 025,00 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 775,00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 260 000,00 EUR
Mesto Partizánske 1 13 740,00 EUR
Správa mestskej zelene v Košiciach 1 105 780,00 EUR
LESY mesta Levoča, spol. s r.o. 1 133 025,00 EUR
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. 1 108 595,00 EUR
Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 2 409 650,00 EUR
MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB TURZOVKA 1 0,00 EUR
RIKOSTAV, s.r.o. 1 250 000,00 EUR
RIKOSTAV, s.r.o. 1 250 000,00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Mobilná vonkajšia kĺbová pracovná plošina na podvozku s pracovnou výškou 24 m Správa mestskej zelene v Košiciach 109 650,00 EUR 2014 Tovary Nie 1
Technológia pre zhodnocovanie BRO MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. 108 595,00 EUR 2018 Tovary Áno 1
Nákup novej montážnej plošiny s vyšším dosahom na automobilovom podvozku s príslušenstvom Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 260 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vysokozdvižný vozík so zvieracími čeľusťami na balíky Mesto Partizánske 16 500,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špeciálne nákladné vozidlo - hákový nosič kontajnerov s hydraulickou rukou, Kontajner so sklopnými bočnicami, Kontajner s odnímateľnými sieťovanými bočnicami a sklopnými bočnicami MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB TURZOVKA 164 712,00 EUR 2017 Tovary Áno 1
Vyprosťovacie, 8- nápravové terénne vyklápacie vozidlo s hydraulickým žeriavom Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 244 728,00 EUR 2017 Tovary Áno 1
Špeciálne vozidlo na vyprosťovanie osôb a materiálu Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 261 600,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Podložka podkladová Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 796,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákladný automobil – valník s hydraulickým žeriavom RIKOSTAV, s.r.o. 250 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákladný automobil – valník s hydraulickým žeriavom RIKOSTAV, s.r.o. 250 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obstaranie lesnej techniky. LESY mesta Levoča, spol. s r.o. 194 381,00 EUR 2019 Tovary Áno 1http://everlift.sk/


+4214147083

+421905518668


everlift@everlift.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 36 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Róbert Paluš
Adresa:
Potočná ulica 11 Selce 976 11
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
3. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ivo Hůlka
Adresa:
Makarenkova 19 Bystrovany 772 00
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
3. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Róbert Paluš
Adresa:
Potočná ulica 11 Selce 976 11
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
3. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ivo Hulka
Adresa:
Makarenkova 19 Bystrovany 77200
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
3. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
P M LEGAL s. r. o.
Adresa:
Dolná 6 Banská Bystrica 974 01

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 3.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×