Dodávateľ

FORMAT Prešov, s.r.o.

Prešov
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: FORMAT Prešov, s.r.o.

IČO: 36168386

Adresa: Levočská 12, Prešov

Registračné číslo: 2020/10-PO-E6377

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 2. Október 2020

Záznam platný do: 2. Október 2023

Posledná zmena: 3. Október 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 351 754,00 EUR 2 2
2015 584 317,00 EUR 2 2
2016 181 110,00 EUR 1 1
2017 392 405,00 EUR 2 2
2020 142 762,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 351 754,00 EUR 2 2
2015 584 317,00 EUR 2 2
2016 181 110,00 EUR 1 1
2017 392 405,00 EUR 2 2
2020 142 762,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Stredná odborná škola elektrotechnická 2 351 754,00 351754.00 EUR
Spojená škola 1 83 852,00 83852.00 EUR
Obec Krivany 1 500 465,00 500465.00 EUR
Stredná odborná škola podnikania 1 142 762,00 142762.00 EUR
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA OBCHODU A SLUŽIEB 2 377 664,00 377664.00 EUR
Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa 1 195 851,00 195851.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Rekonštrukcia rozvodne NN - havarijný stav Stredná odborná škola elektrotechnická 69 700,00 69700.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Rekonštrukcia dielní na telocvičňu Stredná odborná škola elektrotechnická 224 982,00 224982.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Svidník – Spojená škola - Oplotenie. Spojená škola 71 331,00 71331.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Zmena palivovej základne budovy Obecného úradu v Krivanoch Obec Krivany 424 660,00 424660.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia kotolne, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, 081 34 Prešov. STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA OBCHODU A SLUŽIEB 181 110,00 181110.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Oprava strechy telocvične, SOŠ Stará Ľubovňa Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa 195 851,00 195851.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Rekonštrukcia a modernizácia kúrenia a termostatických hlavíc STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA OBCHODU A SLUŽIEB 196 554,00 196554.0 EUR 2017 Práce Nie 1
SOŠ podnikania Prešov - Havarijný stav Stredná odborná škola podnikania 150 929,00 150929.0 EUR 2020 Práce Nie 1
+4217718152


formatpresov@gmail.com

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 776 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
František Mathia
Adresa:
Gagarinova 12 Ľubotice 080 06
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
2. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
František Mathia
Adresa:
Vodná 28 Prešov 08006
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
2. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Hudzík & Partners s.r.o.
Adresa:
Mnoheľova 15 Poprad 058 01

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 2.05.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia
SOŠ podnikania Prešov - Havarijný stav 150 929,00 EUR Práce 20. August 2020 Stredná odborná škola podnikania FORMAT Prešov, s.r.o.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×